Ministr Vojtěch: Lidé se nemusí bát, peníze dostanou.

Vytvořeno: 10. 6. 2019 Poslední aktualizace: 10. 6. 2019

 

Datum vydání: 05.06.2019

Zdroj: Aha!  


 Pane ministře, co byste vzkázal lidem, pro které je i těch 150 korun na obroučky a další stokoruny na skla velký výdaj, kterého se bojí? 

„Vzkázal bych jim, že se v žádném případě nemusí ničeho obávat. Naopak, můžou se těšit na celou řadu nově hrazených zdravotnických pomůcek. Zejména dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní. Peníze z úhrad brýlí a dalších pomůcek se nikam neztrácejí, ale jdou na pomůcky pro vážně nemocné pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Například diabetici si v plné výši platili náplasťovou inzulinovou pumpu ve výši 80 tisíc korun.“ 

Ale je to skutečně pro pojišťovny takový výdaj za hole, když platily za kus 130 korun za tři roky? 

„Veškeré změny vznikly ve spolupráci s odborníky a pacienty. Ti se domluvili, že je rozumnější stokorunové úhrady, které jsou v poměru s cenou pomůcky zanedbatelné a nemají tak pro pacienta velkou přidanou hodnotu, přesunout na úhradu pomůcek pro vážně nemocné pacienty, děti a seniory. K návrhu nebyly žádné připomínky ani při projednávání v Poslanecké sněmovně, kde s tím souhlasily všechny politické strany.“ 

 Velká nevole se zvedla i kvůli snížení úhrad na inkontinenční pomůcky. Nemáte pocit, že zavedením doplatku tuto situaci ještě zhoršíte? 

„Nikoliv. Česká republika patří mezi ty země EU, které mají dlouhodobě nejštědřejší systém úhrad inkontinenčních pomůcek ze zdravotního pojištění. Pacienti s těžkou inkontinencí II. stupně mají vše plně hrazené. Jedná se o pomůcky pro tu nejzranitelnější skupinu pacientů, jakou jsou senioři či zdravotně postižení. Nově je také pacientům s inkontinencí – kteréhokoli – stupně umožněna kombinace různých druhů pomůcek (vložky, pleny, kalhotky). Druhým stupněm neboli střední formou inkontinence trpí minimum pacientů. U těchto pomůcek bude při maximálnímu doplatek asi 47 Kč měsíčně. Pomůcek na nejlehčí formu inkontinence budou pacienty stát maximá 79 Kč měsíčně, v celé řadě zemí EU se nehradí vůbec.! 

 Zvyšujete úhrady na inzulinovou pumpu i některé glukometry, u jiných ji ale snižujete. Neprotiřečí si tím ministerstvo ve smyslu: podívejte, jak pomáháme diabetikům, ale tady jim to zase vezmeme? 

„Doplatky pacientů se nezvýší. Do úhrad vstupují v případě diabetiků nejmodernější zdravotnické prostředky. Jak nejnovější typy pump, tak především senzory pro měření glykemie. Tím, že se naopak snižuje úhrada starších technologií (starší modely inzulinových pump či proužků pro měření glykemie), se nijak nezvyšuje doplatek diabetiků, neboť tyto pomůcky zůstávají v plné úhradě. Dodavatelé se při přípravě těchto změn zavázali adekvátně snížit ceny svých starších produktů, a proto došlo i ke snížení jejich úhrad. Garantem všech těchto změn byla odborná společnost. U této skupiny pacientů je neoddiskutovatelné, že se péče dramaticky zkvalitňuje za cenu minimálního nárůstu nákladů systému zdravotního pojištění.“ 

 Kolik ušetříte na pomůckách, kde se úhrada snižuje, a kolik naopak zaplatíte na těch, kde se úhrada navyšuje? 

„Je potřeba zdůraznit, že pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více než těch, kde dochází k jejímu snížení. Celkový objem peněz, které zdravotní pojišťovny vydávají na pomůcky, tak výrazně roste. V příštím roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro pacienty půl miliardy korun navíc.“ 

Probíral jste to nějak doma s rodiči nebo prarodiči? I jich se tato změna dotkne… 

„Samozřejmě. A nejen s nimi. Změny jsme především podrobně konzultovali s těmi, kterých se nejvíce týkají, tedy se zástupci pacientů. A ti s nimi souhlasili.“ 

 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?