Ministr Vojtěch byl hostem ČRo Radiožurnál

Vytvořeno: 20. 8. 2018 Poslední aktualizace: 20. 8. 2018

Datum vydání: 17. 8. 2018
Zdroj: ČRo Radiožurnál


Vladimír KROC, moderátor 
——————– 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče dnes vyhlásil stávkovou pohotovost a žádá, aby vláda sestrám a dalším zaměstnancům v oboru příští rok přidala k platům 10 %. Dalším krokem má být podle jeho předsedkyně Dagmar Žitníkové výzva, aby zaměstnanci trvali na dodržování zákoníku práce a nepřekračovali stanovený počet přesčasových hodin. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO s jejich nátlakem nesouhlasí a uvádí, že platy v resortu rostly za poslední 4 roky o 30 %. Nemocnice navíc dostanou víc peněz i příští rok. Ve vysílání vítám místopředsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Ivanu Břeňkovou, dobrý den. 

Ivana BŘEŇKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče 
——————– 
Dobrý den. 

Vladimír KROC, moderátor 
——————– 
A také ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, dobrý den. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Dobrý den. 

Pane Vojtěchu, vy jste požadavky odborů označil za demagogické, není to možná příliš silný výraz? Nebo jak byste ho vysvětlil? 
Určitě není, protože když se podíváme skutečně, jak rostou platy ve zdravotnictví, a my máme už zanalyzovaný i rok 2017 za celý systém, za veškeré nemocnice, tak vidíme, že skutečně ten nárůst je zejména u sester velmi vysoký. My se pohybujeme někde kolem 13 % nárůstu, což je ještě více, než původně mělo být. Mělo být 10 %, je 13 %. Tento rok opět minimálně 10 % a příští rok půjde opět zejména sestrám na, ve směnném provozu další 4,7 miliardy, takže já si myslím, že skutečně to navýšení je velmi výrazné a skutečně nechápu tento postoj odborového svazu. 

Paní Břeňková, můžete to tedy vysvětlil panu ministrovi? 
Já bych chtěla připomenout, že my jsme byli domluvený na, domluveni na třikrát 10 % navýšení základních mezd a platových tarifů a ten příští rok je vlastně tím třetím rokem. A pan premiér, když byl, když byl ještě ve vládě pana premiéra Sobotky, tak současně s ním a s ostatními předsedy koaličních stran toto přislíbili s tím, že jsou si vědomi, že ten třetí rok už bude potřetí, že to bude v době po volbách, ale závazek byl jejich, že pokud oni budou u vlády, tak že toto zajistí, zabezpečí. Já zdravím pana ministra, musím s ním polemizovat o tom, co je demagogické, nebo není. Pokud by zaměstnanců bylo dostatek ve zdravotnictví, pokud by neodcházeli a zvyšovaly by se mzdy a bylo by to to jediné, co je, co je vlastně trápí, tak můžeme o tom polemizovat a diskutovat, ale takhle já se musím silně ohradit, protože ten problém je i v zabezpečení služeb, zabezpečení chodu nemocnic. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Ano, ten problém je v zabezpečení služeb a my jsme také proto vyhověli odborům, které požadovaly právě navýšení zejména pro personál ve směnném provozu, ti, kteří jsou zkrátka v těch službách. A odbory požadovaly proces tedy navýšení o 4 tisíce, nakonec je to 5 tisíc. Stejně tak se navýší onomu nižšímu zdravotnickému personálu o 2 tisíce měsíčně. Dohromady 4,7 miliardy, které na to půjdou, takže myslím si, že právě my řešíme ten problém tam, kde je. A my ze všech dat víme a odbory, myslím, že to ani nezpochybňovaly a opakovaně na to upozorňovaly, že největší problém skutečně dneska je v tom zajištění směnného provozu. To vnímají i zdravotní pojišťovny i nemocnice, a proto i tam směřuje to největší navýšení. Já myslím, že 5 tisíc korun navíc například pro tu zdravotní sestru, která pracuje u lůžka ve směnném provozu, je velmi výrazný nárůst. 

Vy jste na dnešním mimořádném brífinku po tiskovce odborů je vyzval, aby se, zase cituji, „raději věnovaly své práci“. Nemůže to působit poněkud pohrdavěji vůči těm, koho odborový svaz zastupuje? 
Vůbec ne. Je třeba říci, že skutečně v příštím roce dojde k navýšení na základě dohody mezi nemocnicemi a pojišťovnami. Probíhá standardní dohadovací řízení, nemocnice i pojišťovny podepsaly dohodu, půjde navíc 13 miliard korun a teď je otázka skutečně na nebo ten, ten míč na straně odborů, aby vyjednávaly v jednotlivých nemocnicích, protože zkrátka ty nemocnice budou mít peníze, budou mít navýšení a my jsme řekli, že nechceme takto plošně, direktivně říci všem ředitelům – navyšte o 10 %, nehledě na to, že ani nemůžeme ve většině nemocnic, protože nespadají pod ministerstvo, jsou to akciové společnosti, krajské nemocnice a tak dále, a skutečně tady je role odborů. Odbory mají sednout ke stolu v těch nemocnicích a jednat. 

Ivana BŘEŇKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče 
——————– 
Můžu? Děkuju, děkuju moc. K příspěvkům, k příplatku za práci ve směnném provozu čekáme na nařízení vlády, které toto právním způsobem zabezpečí v příspěvkových organizacích, to už tu cestu nějakou vidíme. Nevidíme zatím tu cestu, která by právně zabezpečovala příplatek za směny zaměstnancům a sestrám a ostatnímu personálu, který pracuje v akciových společnostech. A mně je to velmi líto. A já už zažívám možná takový šestý, sedmý rok velmi těžké kolektivní vyjednávání a tím bych se chtěla ohradit vůči tomu, že se nějak, jak bych to řekla slušně, že se nevěnujeme své práci a někde odpočíváme a nevíme co, tak děláme tiskové konference, ale my jsme opravdu vážně a dlouhodobě velmi těžce vyjednávali v těch jednotlivých krajích, jednotlivých nemocnicích a v případě, že to není právně zakotveno, tak ta vyjednávání se zaměstnavateli, i když je napsáno v úhradové vyhlášce, že tam ty finance jsou, tak je vždycky velmi obtížné, takže ano, příplatek za směny potřebujeme dostat také, abychom to měli legislativně a právně podchyceno. A co se týká ostatního vyjednávání, dlouhodobě vyjednáváme o tom, aby se zvyšovaly platové tarify a základní mzdy a musím říct, že my na tom budeme trvat a budeme pokračovat v těch vyjednáváních. 

Vy jste před několika měsíci v květnu oznámili, že premiér Babiš vám přislíbil ono plošné navýšení platů o 10 %, nevyložili jste si možná jeho slova na tehdejší schůzce mylně, když pan Babiš označil vlastně nedlouho poté ten požadavek za neospravedlnitelný? 
My jsme, my dokonce jsme si to, i když to nebylo /nesrozumitelné/ dopředu, ale ta nahrávka ta byla, panu premiérovi jsme to sdělili, tam opravdu já jsem si, nejsem si vědoma, že bysme tam nějak se tomu nevěnovali. Věnovali jsme se tomu dlouhodobě a vysvětlovali jsme to. 

A promiňte, ten jenom, ano, vy říkáte, že, že, že existuje nahrávka … 
A pan premiér na tom jednání v tom 4. květnu sdělil ano, já jsem také pro, pro navýšení o 10 %, já jsem pro, ale vidím, že pan ministr z toho má těžkou hlavu. Musíme přiznat, že pan ministr celou dobu říká ne, já jsem proti plošnému navýšení, ale s panem premiérem byla dohoda již pro to třetí navýšení a v tom květnu, 4. května, on tam přislíbil, potom řekl, že to byla podpora, to navýšení o 10 %, takže my jsme si to opravdu mylně nevysvětlili. Nebo tehdy asi ano, no. 

Dobře. Pane Vojtěchu, Andrej Babiš dnes vzkázal, že se zdravotnickými odbory o těch 10 % tarifních platů navíc vyjednávat nehodlá, vy tedy také ne? 
Já se obávám, že tam už není ani prostor. Jak říkám, proběhlo dohodovací řízení standardně podle zákona, všech 14 segmentů, nejsou jenom nemocnice, to jsou praktičtí lékaři, zdravotnická záchranná služba, domácí péče a tak dále, podepsalo dohodu se zdravotními pojišťovnami o tom, jak se rozdělí 20 miliard, které jdou příští rok navíc do českého zdravotnictví. A do nemocnic půjde 13 miliard a z těchto peněz zkrátka musí proběhnout jak tedy navýšení onoho směnného příplatku, to je, znova opakuji, těch 4,7 miliardy, tak pak navýšení těch platů, ale tam skutečně plošné navýšení zkrátka není možné, odbory požadovaly 7 miliard navíc, ale s tímto se nepočítá, tam není ani ten, ten prostor, takže ta dohoda je podepsána, všechny nemocnice to takto podepsaly a odbory, jak říkám znovu, musí teď vyjednávat. Já vím, že to je těžké, my samozřejmě jsme i připraveni případně odbory podpořit, ale skutečně si myslím, že odbory by možná měly spíše stávkovat v těch jednotlivých nemocnicích, tam vyhlašovat stávkovou pohotovost, pokud zkrátka nemocnice jim třeba nebudou ten příplatek za směnnost chtít dát, což věřím, že se nestane. 

Takže se rýsuje jako nejpravděpodobnější scénář, že tedy přejdete jako odbory ze stávkové pohotovosti do stávky? 
My budeme vyjednávat. Potřebujeme získat finance pro to, aby zaměstnance udrželi, aby měli bezpečné pracoviště, aby se nezvyšovaly pouze příplatky za směny. A pokud se budou zvyšovat, a já to, jsem o tom přesvědčena, protože ty přísliby jsou a věřím tomu, že i legislativně a právně to podchytíme, tak se bude dále jednat o navyšování základních, základních mezd a platových tarifů. A tam já jsem přesvědčena, že ta jednání budou pokračovat. Dneska máme takovou těžkou situaci, určitě je to, možná že to bylo překvapující, ale já věřím tomu, že určitě zasedneme k jednomu stolu a jednat budeme. 

Pane ministře, oceňujete ten optimismus? 
Tak já s odbory jednám vždy, když o to požádají, to myslím, že paní místopředsedkyně musí potvrdit, ale znovu opakuji, my musíme vycházet z platné právní úpravy tak, jak je. A pokud máme příští rok nárůst 20 miliard a tato částka je promítnutá to úhradové vyhlášky, která už je v zásadě hotová, odráží ty dohody, tak my skutečně tam nevidíme velký prostor na to, abychom tam navýšili nějakých 7 miliard navíc, protože ty peníze zkrátka v tom systému nejsou. 

Jinými slovy, počítáte i s tou variantou, že by třeba v krajním případě došlo ke stávce? 
Já to nedokážu jako jakkoliv predikovat, to je samozřejmě na odborech, ale považoval bych to poměrně za ne úplně akceptovatelné, protože znovu říkám, odbory říkají, že zaměstnavatelé jim nechtějí navýšit peníze, přitom my vidíme, že v minulém roce průměrný nárůst je 13 % u sester, ještě víc než těch 10 avizovaných, takže není to tak, že by zaměstnavatelé nemocnice nechtěli dát peníze svému personálu. 

Jenom, paní Břeňková, velmi stručně, prosím. 
Já, já, do tohohle já musím, musím zasáhnout, protože nám to dalo velkou práci, aby k tomu nárůstu došlo. A to je ta naše zkušenost, a proto usilujeme, aby to šlo tarifama. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/ 
——————– 
Ale já vám rozumím, ale já si myslím, že to je ale právě ta vaše práce. Já vím, že to je těžko práce, ale … 

Ivana BŘEŇKOVÁ, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče 
——————– 
Ta bude pokračovat. 

Dobře, bude pokračovat a my to budeme sledovat. Děkuji místopředsedkyni zdravotnických odborů Ivaně Břeňkové. 
Já děkuji mockrát. 

Taky ministru zdravotnictví za hnutí ANO Adamu Vojtěchovi. Hezký víkend, na shledanou. 
Děkuji, hezký víkend. 
 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?