Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministr Válek jednal v Praze se slovenskou ministryní zdravotnictví Zuzanou Dolinkovou 

Vytvořeno: 15. 2. 2024 Poslední aktualizace: 15. 2. 2024

Ve dnech 14. a 15. února přijal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ministryni zdravotnictví Slovenské republiky Zuzanu Dolinkovou. Jednali spolu o digitalizaci zdravotnictví, lékové politice a o otázce přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Jednání expertní skupiny k digitalizaci zdravotnictví.V rámci návštěvy proběhla jednání zástupců expertních týmů obou delegací, a to prostřednictvím třech bloků, ve kterých si zástupci vyměnili své zkušenosti. Jednání na téma digitalizace zdravotnictví se věnovalo primárně možnostem digitálního propojení zdravotnických a sociálních dat. Diskuze se vedla dále nad oblastí klasifikačního systému DRG a seznamu zdravotních výkonů. Zástupci se společně domluvili nad ustanovením multidisciplinární pracovní skupiny ČR-SR v gesci ministerstev zdravotnictví k nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data.

V rámci bloku věnovanému lékové politice představili čeští zástupci Ministerstva zdravotnictví slovenské straně nově účinnou novelu zákona o léčivech, která zavedla povinnost výrobců dodávatJednání expertní skupiny k lékové politice. léky ještě jeden až dva měsíce po nahlášení výpadku. Obě strany diskutovaly možnosti nastavení pobídky, podpory a motivace domácích výrobců. Právě v této oblasti by obě země mohly spolupracovat i na úrovni EU a při vyjednávání farmaceutického balíčku. Tématem jednání bylo i prohloubení spolupráce lékových úřadů, kde je již nyní diskuze velmi intenzivní a oboustranně prospěšná.

Posledním klíčovým tématem bylo jednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb, jehož výsledkem je dohoda na zahájení legislativního procesu v ČR a na Slovensku. Zmíněna byla i možnost budoucí spolupráce v zajišťování pokrytí letecké záchranné služby SK v rámci Zlínského kraje.

Jsem nesmírně potěšen, že jsem měl možnost přivítat paní ministryni Zuzanu Dolinkovou a diskutovat o možnostech vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že naše setkání přinese konkrétní kroky směrem k posílení zdravotnického systému jak v České republice, tak na Slovensku,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. 

Bilaterální jednání české a slovenské delegace.Setkání s panem ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem pro mě bylo příležitostí nejen k posílení vzájemné spolupráce, ale i k potvrzení naší oboustranné angažovanosti v hledání společných řešení pro výzvy, kterým zdravotnictví v obou zemích čelí. Jsem přesvědčená, že takováto jednání posunou vzájemnou spolupráci a přispějí k výměně zkušeností, což bude ve prospěch občanů v České republice i na Slovensku,“ uvedla ministryně zdravotnictví Slovenské republiky Zuzana Dolinková. 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?