Ministr Němeček: Vyhlašujeme Ochranné opatření proti zavlečení Eboly

Vytvořeno: 20. 10. 2014 Poslední aktualizace: 20. 10. 2014

Zítra, tj. 21. 10. 2014, od 8:00 vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví ČR  Ochranné opatření před zavlečením hemoragické horečky Ebola ze zahraničí přes mezinárodní letiště. Toto opatření vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Osobám, které přicestují ze zahraničí na území České republiky přes Letiště Václava Havla, ukládá povinnost vyplnit příletovou kartu. Ta bude obsahovat základní osobní údaje, telefonický kontakt a dotazy na pobyt v Guinejské republice, Liberijské republice či Republice Sierra Leone v období do 42 dní před příletem na území České republiky. Osoby, kterých se bude pobyt v některé z uvedených zemí týkat, jsou povinny dostavit se do vyčleněného prostoru Letiště Václava Havla a podrobit se dalšímu šetření.

Vyplnění příletové karty ukládá Ochranné opatření také cestujícím ze zahraničí na mezinárodních letištích Ostrava, Brno, Karlovy Vary a Pardubice.

„Zavedení příletových karet je jednoduché opatření, které je vzhledem k možnostem zavlečení Eboly na naše území dostatečné. Riziko této nákazy není vysoké, ale využijeme všechny dostupné možnosti preventivních opatření,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo prvních 300 tisíc příletových karet pro pasažéry leteckých společností. Toto množství vystačí zhruba na 3 týdny leteckého provozu. Na Letiště Václava Havla bylo doručeno 30 tisíc kusů už v sobotu (18. 10.), dalších 265 tisíc kusů bude doručeno v průběhu zítřejšího dne.  Ostatní karty byly odeslány na další mezinárodní letiště v České republice.

Zbylým leteckým společnostem, kterých je zhruba 50, budou vytištěné příletové karty předávány postupně během úterý tak, jak budou jednotlivá letadla přistávat. V průběhu několika dalších dnů budou karty postupně k dispozici na palubách všech leteckých společností, a to v českém a anglickém jazyce. Připraveny jsou také ruská, francouzská, korejská a arabská verze, které můžeme na vyžádání společností poskytnout v elektronické podobě.

Na zřízeném pracovišti Letiště Václava Havla mají nepřetržitou službu dva pracovníci ochrany veřejného zdraví, kteří provedou bezkontaktní měření teploty. Pohovorem s pasažérem pak vyhodnotí míru rizika, případně ho poučí o dalším postupu.

Zároveň jsme apelovali na všechna letiště, aby zvýšila počet informačních letáků o riziku hemoragické horečky Ebola, které mají od ministerstva již delší dobu k dispozici, a aby překontrolovala jejich viditelné umístění.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?