Ministr Němeček: Nizozemský soud potvrdil, že Česko nemá platit firmě Diag Human ani korunu

Vytvořeno: 12. 11. 2015 Poslední aktualizace: 12. 11. 2015

Obchodní soud v nizozemském Amsterdamu dnes ve sporu o uznání a výkon rozhodčího nálezu vydaného ve sporu s firmou Diag Human SE rozhodl ve prospěch České republiky. Jedná se tak po vítězstvích ČR před soudy v Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a úspěchu před americkým federálním soudem ve Washingtonu D. C. o další úspěch v řízeních zahájených firmou Diag Human SE před zahraničními soudy.

„Je to další z řady vítězství České republiky a i tento verdikt dokazuje správnost postupu Ministerstva zdravotnictví ČR a právních zastoupení ČR v řízení právní obrany ve sporech s Diag Human. Potvrzuje, že Česká republika nemá této firmě platit ani korunu,“ komentoval verdikt ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Nizozemský soud označil v řízení před ním za prokázané, že Česká republika podala návrh na přezkum rozhodčího nálezu z roku 2008 řádným způsobem, rozhodci přezkumného rozhodčího senátu měli oprávnění na základě podané žádosti o přezkum ve věci rozhodovat, rozhodli tak, že částečný nález z roku 2002 není částečným nálezem, ale konečným rozhodnutím, což zakládá překážku věci rozhodnuté a další rozhodnutí poté následující jsou nulitní. Rozhodčí nález z roku 2008 tak nemá žádné právní účinky. Soud tedy dal plně za pravdu České republice.

Firmě Diag Human  bylo nařízeno uhradit náklady řízení před nizozemským soudem ve výši 9 755 EUR, proti verdiktu se firma může odvolat.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?