Ministr Němeček: Dárcem krve by měl být každý zdravý zodpovědný Čech

Vytvořeno: 14. 6. 2016 Poslední aktualizace: 14. 6. 2016

„Znalost vlastní krevní skupiny by měl podle mého soudu mít každý dospělý člověk. A když víte, že vás podpoří zákoník práce, budete mít úlevu na dani a ještě dostanete bonus od své zdravotní pojišťovny, není o čem dalším přemýšlet, prostě do toho jděte. Pokud jste způsobilí pro dárcovství krve, mělo by se členství v registru dárců krve stát samozřejmou součástí vaší vizitky zdravého zodpovědného Čecha,“ uvedl u příležitosti Světového dne dárců krve (14. června) ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

K čemu je dárcovství krve a jejích složek?

Ačkoliv role krve v současné medicíně je nezastupitelná a stále významnější, zatím ji neumíme uměle vyrobit. Průměrně přitom dostane každý člověk v Česku během svého života 5x krevní transfúzi. Extra dodávku krve můžete potřebovat při těžkém úrazu, operaci, při léčbě otrav, zhoubných nemocí krve či třeba jste-li léčeni umělou ledvinou.  

Ovšem oproti zaběhnutým představám je v podobě transfuzi podávána pouze část odebrané tzv. „plné“ krve – ze zbývajících odběrů je zapotřebí vyrobit léčiva, která nám průměrně pomohou dokonce 14x za život. Léky vyrobené z krve a jejich složek jsou nezbytné pro nemocné trpící poruchami srážlivosti krve, obranyschopnosti anebo např. při léčbě popálenin.

Kdo může být dárcem?

Bohužel ne každý se může stát dárcem krve nebo jejích složek – způsobilost dárce posuzuje lékař na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. Některá onemocnění či životní situace mohou způsobilost dárce dočasně nebo trvale omezit.

Více se dočtete v seznamu podmínek dárcovství na webu Krevního barometru, popř. po vyplnění přiloženého dotazníku.

Jak to funguje?

Při krevní transfuzi je životně důležité použít pouze krevní skupinu, která příjemce nepoškodí, darovaná krev musí být tedy stejné nebo kompatibilní krevní skupiny jako krev příjemce. Celosvětově je nejčastější krevní skupina 0, ale v České republice převažuje skupina A následovaná nulou. Naopak nejméně Čechů disponuje krevní skupinou AB. Osmdesát procent české populace má Rh-faktor pozitivní.

Příjemce s krví AB+ (krevní skupina AB, Rh-faktor +) může obdržet krev jakéhokoliv dárce, proto se mu říká univerzální příjemce krve. Naopak krev skupiny 0- (krevní skupina 0, Rh-faktor -)  může být darována všem příjemcům, jde o univerzálního dárce krve.

Zajímavostí je, že kompatibilita základních krevních skupin pro přenos plazmy je přesně opačná než pro přenos krve: „majitel“ krevní skupiny 0 bude univerzálním příjemcem krevní plazmy, zatímco člověk s krevní skupinou AB bude jejím univerzálním dárcem. Proto rozhodně není potřeba skládat ruce do klína, pokud zrovna vaše krev nemá parametry univerzálního dárce krve. Zjištění krevní skupiny je součástí laboratorního vyšetření každého odběru krve.

Co a kde je možné darovat?

Během jednoho odběru je většinou darováno 450 ml krve. Odebrány mohou být také jen vybrané krevní složky (krevní plazma, krevní destičky, bílé krvinky a červené krvinky).

Pokud jste již o darování krve rozhodnuti a jen nevíte, kam nejlépe zajít, nejbližší pracoviště transfuzní služby najdete zde. Na webových stránkách blízkých transfuzních stanic je také možné podle tzv. krevního barometru zjistit aktuální potřebu té které krevní skupiny.

Co za to?

Mnohé zdravotní pojišťovny nabízejí dobrovolným dárcům krve z řad svých pojištěnců bonusy ve formě zvýhodněného cestovního pojištění, dárkových poukazů, finančních příspěvků či vitamínů. Dobrovolné dárce krve morálně oceňuje Český červený kříž (kapka krve, medaile prof. Jánského, zlatý kříž III. stupně). Klub dárců krve, krevní plazmy, krevních destiček a kostní dřeně sdružuje uvedené dárce a poskytuje jim formou věrnostního programu slevy ve více než 8.000 obchodech v České a Slovenské republice.

Také zákon stojí na straně dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve – zaměstnanec má nárok na den volna s náhradou mzdy a navíc na odpočty z daně.

Z důvodů krátkodobého vyčerpání organismu odběrem dostává obvykle dárce krve po odběru rovněž občerstvení nebo příspěvek na stravu.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?