Ministr Němeček: ČR jde příkladem. Proti drogám účinkuje lépe prevence a léčba než represe

Vytvořeno: 21. 4. 2016 Poslední aktualizace: 21. 4. 2016

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček osobně vede skupinu českých delegátů na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN (United Nations General Assembly Special Session – UNGASS) o globální protidrogové politice, které se koná 19. – 21.  dubna 2016 v New Yorku.

 „Jsem velmi rád, že Česká republika je v protidrogové politice vzorem pro ostatní země,“ uvedl k tématu ministr Němeček a vysvětlil: „Závislost na drogách vnímáme především jako nemoc a snažíme se ji řešit prostřednictvím možností veřejného zdravotnictví – fungují u nás zdravotně-preventivní programy, substituční léčba nebo dostupnost sterilních stříkaček.“

„Zasedání svolaly země Latinské Ameriky, jelikož do budoucna odmítají model protidrogové politiky, ve kterém represe výrazně převažuje nad prevencí a léčbou. Pro mnohé rozvinuté země je přitom právě Česká republika příkladem v protidrogové politice relativně vyvážené, ekonomicky úsporné a co do zdravotní a bezpečnostní situace úspěšné země,“ řekl dále ministr Němeček a dodal, že ve srovnání s ostatními státy Česká republika vykazuje nejmenší počet smrtelných předávkování na 100.000 obyvatel ze všech zemí, má nejnižší počet nakažených HIV/AIDS a virovou hepatitidou C.

V rámci mimořádného zasedání podepsal ministr Svatopluk Němeček dopis generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki-munovi vyzývající ho, aby připravil půdu pro skutečné reformy globální protidrogové politiky. Ministr Němeček se tak připojil k více než tisícovce vrcholných politiků, zdravotníků, vědců, duchovních, celebrit a činitelů z oblasti veřejné správy z celého světa, kteří se shodli na snaze posunout světovou protidrogovou politiku k lépe fungujícímu modelu.

Jak je uvedeno v dopise, „protidrogový režim nastavený v minulém století se ukázal jako neúčinný a destruktivní z hlediska globálního zdraví, bezpečnosti a lidských práv. Přílišné zaměření protidrogové politiky na kriminalizaci drog a trestní postihy vytvořilo prostor pro ilegální trh, přineslo zisky zločineckým organizacím, zkorumpovalo vlády a rozvrátilo ekonomiky některých zemí, spustilo vlnu násilí a podkopalo základní morální hodnoty.“

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?