Ministr Němeček bude jedním z prvních prezidentů Asociace pro spolupráci ve zdravotnictví mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy

Vytvořeno: 29. 3. 2016 Poslední aktualizace: 29. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) a Národní komise pro zdraví a rodinné plánování Čínské lidové republiky (NHFPC) dnes (29. 3. 2016) podepsaly Memorandum o porozumění, které podpoří zřízení Asociace pro spolupráci ve zdravotnictví mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.

„Podporujeme zřízení Asociace jako významného nástroje pro rozvoj vzájemně prospěšného partnerství mezi zdravotnickými institucemi Číny a zemí regionu střední a východní Evropy. Bude mi ctí přijmout nominaci na jedno z prezidentských míst,“ uvedl po podpisu Memoranda ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Asociace bude hrát důležitou roli v následujících oblastech:

  1. Prohlubování vztahů mezi ČLR a zemí SVE, včetně České republiky
  2. Podpora zdravotnických institucí, včetně ČR, v aktivní účasti na kooperačních iniciativách v rámci spolupráce ČLR a zemí SVE zakotvené v Bukurešťském a Suzhouském akčním plánu
  3. Přispívání k rozvoji zdravotnické spolupráce, včetně vědy a výzkumu, spolupráce ve veřejném zdraví, výměny dobré praxe a obchodní spolupráci ve zdravotnictví
  4. Organizace setkání představitelů v oblasti zdravotnictví ve spolupráci s hostitelskou zemí tak, aby se takové setkání konalo každý rok

Asociace přijme model předsednictví „2+1“, konkrétně bude jeden prezident z ČR, jeden z ČLR a třetí z jedné z dalších 15 zemí SVE. MZČR a NHFPC nominují na pozice prvních prezidentů Asociace Svatopluka Němečka, ministra zdravotnictví ČR, a LI Bin, předsedkyni Národní komise pro zdraví a rodinné plánování ČLR. Další prezident bude nominován formou konzultací s ostatními 15 zeměmi SVE.

Jedním ze zdrojů financování Asociace budou dobrovolné příspěvky jejích členů.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?