Ministr Ludvík na zasedání OECD k budoucnosti zdravotnictví: Čeká nás ještě náročná cesta

Vytvořeno: 18. 1. 2017 Poslední aktualizace: 18. 1. 2017

„Důraz na prevenci může přinést ve zdravotnictví významné úspory, proto bychom chtěli odměňovat poskytovatele primární péče za rychlou diagnostiku a systematickou péči o chronicky nemocné,“ řekl včera na zasedání ministrů zdravotnictví OECD v Paříži ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Svým protějškům z členských zemí shrnul kroky, které Česká republika v posledních letech podnikla v oblasti bezpečnosti a kvality zdravotní péče. „V reakci na demografické trendy například modernizujeme paliativní a domácí péči. Jsme si vědomi toho, že je před námi ještě náročná cesta, ale budeme v tomto úsilí pokračovat, dokud nebudou všechny závěry a doporučení implementovány do každodenní praxe,“ řekl ministr Miloslav Ludvík.

Ministr Ludvík rovněž v závěru svého vystoupení poděkoval expertům OECD za jejich spolupráci. „Zpráva OECD z roku 2014 o stavu zdravotní péče v České republice je dodnes relevantním zdrojem inspirace,“ řekl Miloslav Ludvík. Hlavním tématem zasedání Zdravotnického výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na ministerské úrovni byly zdravotnické reformy a výměna námětů a zkušeností k problematikám, které tento resort v budoucnosti čekají. Identifikovaly se zde rovněž priority pro další práci OECD v oblasti zdravotnictví, které byly následně společným ministerským prohlášením schváleny. Akcentována byla především nutnost podpory ICT, sdílení dat, přínosy systému DRG a multisektorální přístup. Nosným tématem celého jednání byla bezpečnost pacientů a kvalita poskytované péče.

Ministerskému jednání předcházelo o den dříve také politické fórum na téma „Lidé v centru zájmu: Politické fórum OECD k budoucnosti zdravotnictví.“ Tohoto jednání se zúčastnili přední odborníci členských zemí OECD včetně zástupců pacientských organizací či akademických obcí. Českou republiku zde reprezentoval náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: 
tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?