Ministr Julínek představil v parlamentním výboru priority a program českého předsednictví v oblasti veřejného zdraví.

Vytvořeno: 26. 1. 2009 Poslední aktualizace: 26. 1. 2009

Během svého projevu představil ministr členům parlamentního výboru základní prvky pracovního programu českého předsednictví v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, s důrazem na tři hlavní priority: antibiotickou rezistenci, finanční udržitelnost zdravotních systémů a eHealth (elektronické zdravotnictví). České předsednictví bude v následujícím půlročním období pokračovat v projednávání legislativních návrhů, které byly v nedávné době Komisí představeny. Jedná se o návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a doporučení Rady v oblasti vzácných onemocnění. Ministr ve Výboru ENVI současně zmínil řadu legislativních návrhů v oblasti léčiv, kvality a bezpečnosti orgánů určených k transplantacím a bezpečnosti pacientů, které byly Komisí předloženy v prosinci minulého roku a které budou za českého předsednictví projednávány. Výsledky práce českého předsednictví v Radě EU budou projednávány na červnovém zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální otázky, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).


Europoslanci měli následně možnost diskuze s panem ministrem, v rámci které se dotkli jak představených priorit a programu předsednictví, tak i řady dalších oblastí spadajících do působnosti Výboru ENVI. Ministrovi Julínkovi se dostalo poděkování za dosavadní dobrou spolupráci se členy výboru a ujištění o vstřícném přístupu v rámci českého předsednictví. Pan ministr se s poslanci shodl na tom, že mezi nejsložitější body agendy předsednictví v této oblasti patří návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Ministr Julínek současně členy výboru ENVI ujistil, že české předsednictví bude pokračovat v aktivním projednávání tohoto návrhu a vynaloží maximální úsilí o dosažení pokroku v této agendě. 


cz,eu flag.JPG

Přílohy

Typ souboru: doc
projev.doc (133,00 KB)
Typ souboru: doc
press release.doc (99,00 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?