Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministr Jan Blatný: Z počtu zemřelých na covid-19 je průkazných 30 %, dalších 60 % prověřujeme

Vytvořeno: 24. 1. 2021 Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Ministr zdravotnictví Jan Blatný odmítá dezinterpretaci svého výroku o počtu průkazně zemřelých na covid-19.

„Musím se ohradit proti vytržení mého výroku z kontextu i proti jeho záměrnému zkreslování,“ říká Blatný a dodává: „Osobně se mě dotýká každé jedno úmrtí na tuto nemoc a rozhodně ji nebagatelizuji. Jako lékař i ministr jsem ale zvyklý pracovat s průkaznými fakty, a ta se nyní snažíme zjistit.“ 

Ministerstvo zdravotnictví potřebuje s jistotou vědět, že nebylo při záznamech něco přehlédnuto. Proto je momentálně zhruba 60 % záznamů o úmrtích znovu prověřováno, aby byl dopad koronaviru v České republice skutečně jistý. „Nyní již na základě studie z první vlny průkazně víme, že v přímé souvislosti s covid-19 zemřelo 30 % statisticky vykazovaných nemocných a že zhruba u 10 % zemřelých byl důvod smrti jiný, ale v době úmrtí byli na covid-19 pozitivně testováni. U 60 % zemřelých byl prokázán COVID-19, ale i jiné vážné diagnózy, které mohly samy o sobě vést ke smrti,“ říká ministr. 

Prověřovaných 60 % je číslo, které bude během zkoumání rozloženo na část, jež bude s jistotou přičtena k počtu mrtvých na covid-19, a na část, která může být nakonec zařazena pod jiné příčinné souvislosti. Je samozřejmě možné, že i zde dojde k případům, kdy bude prvotní příčina obtížně určitelná. Dosavadní způsob interpretace bohužel ponechává příliš velký prostor spekulacím a právě tomu chceme zabránit. Při posuzování příčin úmrtí postupujeme přesně v souladu s platnými mezinárodními i národními metodikami a standardy.

Toto expertní hodnocení není ani v nejmenším pokusem změnit statistiku, nebo dokonce nějakou neúctou k obětem, jak to někteří interpretují. Soucítíme se všemi pozůstalými, jejichž příbuzní skonali v souvislosti s epidemií covid-19, stejně jako s těmi, kteří zemřeli z jiných příčin. Právě proto, aby nebyly počty zemřelých dezinterpretovány, chceme mít jistotu, že si za daty můžeme stát. Ostatně takto se postupuje i u všech dalších onemocnění.

Jestliže statistiky úmrtnosti ukazují zvýšený počet zemřelých oproti jiným rokům, musíme přesně vědět, zda je to jen kvůli covid-19 nebo také například odkládáním jiné zdravotní péče. Jakýkoli předpoklad lze ovšem potvrdit jen hloubkovou analýzou dat a ta chce svůj čas.

Ministerstvo zdravotnictví proto žádá všechny, aby s konečnými závěry vyčkali do doby, než bude tato analýza dokončena.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?