Ministr Adam Vojtěch: Rozhodně jsem pro přísnější regulaci reklamy na alkohol

Vytvořeno: 27. 9. 2019 Poslední aktualizace: 27. 9. 2019

Datum vydání: 26. 9. 2019
Zdroj: Hospodářské noviny
Autor: Adam Vojtěch


Na rozdíl od reklam na cigarety, které jsou v zásadě zakázány, se ty na alkohol objevují všude. Alkohol je v nich prezentován jako něco, co je dennodenní součástí našeho života a dělá lidi spokojené a šťastné. Přitom v reálu je to přesně naopak. Alkohol způsobuje těžkou závislost, rozvrat rodin i další neštěstí. Reklamy působí negativně zejména na děti a mládež. Jsou velmi propracované a výrobci alkoholu do nich investují miliardy korun. Snadno tak mohou ovlivnit mladého člověka. A evidentně jsou v tom úspěšní.
První zkušenosti s alkoholem u nás mají bohužel už děti ve věku dvanácti let.
A co víc, Česká republika se pravidelně umisťuje v mezinárodních srovnáních na špici států s největší spotřebou alkoholu. S 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok se dokonce řadíme na druhé místo v celé Evropě. Je proto na místě se zeptat: jsme na toto opravdu pyšní?
Z pozice ministra zdravotnictví i z pozice občana vnímám dlouhodobé umísťování České republiky na předních příčkách v konzumaci alkoholu jako velký problém. Proto na ministerstvu činíme maximum pro to, abychom tento trend zvrátili. Nechci přitom nikomu nic zakazovat. Je to samozřejmě svobodná volba každého z nás, zdali bude, či nebude pít alkohol. Mým úkolem je však poukazovat na zdravotní rizika spojená s pitím alkoholu a pak zejména zajistit ochranu dětí a mladistvých před závislostmi tím, že omezíme jeho dostupnost. Konzumace alkoholických nápojů prokazatelně způsobuje celou řadu vážných onemocnění a může mít až fatální důsledky.
Proto ve spolupráci s odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usilujeme o to, aby došlo k posílení regulace reklamy na alkoholické nápoje, protože ta je dnes jedním ze zásadních faktorů přispívajících k přetrvávající vysoké toleranci české společnosti k alkoholu a posiluje jeho spotřebu. A také z mezinárodních doporučení, jako je například iniciativa WHO Safer, jednoznačně vyplývá, že dostatečná regulace reklamy na alkohol je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení tohoto významného problému veřejného zdraví.
A nejen ta. Společně s ministerstvem financí chceme prosadit vyšší zdanění lihu. Za posledních deset let se spotřební daň na líh vůbec nezvýšila.
Vzhledem k tomu, že se s rostoucími platy zvyšuje životní úroveň, stává se alkohol pro naše občany mnohem dostupnější. Ve sněmovně je nyní návrh, který daňovou zátěž zvyšuje o 13 procent.
Kdo jiný by měl bojovat za ochranu zdraví občanů a pacientů než ministr zdravotnictví? Já tak rozhodně činím. Tento týden se naštěstí ve sněmovně podařilo zachovat nulovou toleranci alkoholu u cyklistů a vodáků.
Jsem velmi rád, že si poslanci uvědomili rizika, která by prolomení tohoto limitu přineslo. Stát by totiž rozhodně neměl podporovat lidi v pití alkoholu. A pokud by došlo ke zvýšení této hranice na kole a na vodě, akorát bychom lidem potvrdili, že pít je vlastně normální. A to není.
Snížení alarmující spotřeby alkoholu u nás řešíme komplexně. Od prevence až po regulace. Pracujeme s daty, doporučeními mezinárodních organizací, jako jsou WHO a OECD, řídíme se radami odborníků a samozřejmě velmi pozorně vnímáme i zahraniční zkušenosti.
Naším cílem je zavádět maximálně efektivní opatření, která ve výsledku ochrání zdraví našich občanů. A mezi ně rozhodně patří i omezení reklamy na alkohol.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?