Ministr Adam Vojtěch podepsal ve Varšavě memorandum o spolupráci zemí V4 a Litvy v oblasti cenové dostupnosti léčiv

Vytvořeno: 15. 5. 2019 Poslední aktualizace: 15. 5. 2019

Za účelem podpisu Memoranda o porozumění ke spolupráci zemí V4 a Litvy v oblasti spravedlivého oceňování léčiv a jejich cenové dostupnosti navštívil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu 15. května Polskou republiku. V rámci cesty do Varšavy proběhlo také krátké bilaterální jednání s ministrem zdravotnictví Polské republiky k tématu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

„Velmi si cením iniciativy našich polských kolegů v oblasti spravedlivých a dostupných cen léků. Problémy s distribucí a vysokými cenami léků totiž často přesahují naše hranice. Věřím, že díky spolupráci zemí V4 a Litvy dosáhneme výhodnějších podmínek na trhu s léky a lepších cen pro naše pacienty. Společně jsme silnější,“ zhodnotil slavnostní podpis memoranda ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V rámci cesty ministr rovněž jednal s polským protějškem Łukaszem Szumowskim o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Podmínky pro umožnění zásahů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby jednoho státu na území státu druhého má stanovit Rámcová smlouva. Je pro mě prioritou, abychom si detaily přeshraniční spolupráce vyjasnili co nejdříve, což jsem opět panu ministrovi zdůraznil. Naši zdravotníci v česko-polském pohraničí musí pracovat za jasně daných smluvních podmínek,“ dodal ministr Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví ČR dalo polské straně podnět k dalšímu setkání
při příležitosti zasedání Česko-polské komise v červnu tohoto roku, na kterém by text Rámcové smlouvy mohl být opětovně diskutován.


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?