Ministr Adam Vojtěch: Jsem pro zásadní omezení reklamy na alkohol, navrhnu i omezení jeho dostupnosti

Vytvořeno: 31. 10. 2019 Poslední aktualizace: 31. 10. 2019

Datum vydání: 31. 10. 2019
Zdroj: Reflex
Autor: Viliam Buchert


 

Česká republika je zemí, kde se dlouhodobě daří alkoholu, cigaretám i některým dalším drogám. Podle Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro roky 2019–2027 jsou u nás dva milióny kuřáků, 1,6 miliónu uživatelů alkoholu v riziku, 900 tisíc osob zneužívajících sedativa a hypnotika, kolem 100 tisíc patologických hráčů a 45 tisíc injekčních uživatelů pervitinu a opioidů. 

Tyto skupiny se samozřejmě prolínají, ale ta čísla zní hrozivě. Co s tím chcete dělat? 
V mezinárodním srovnání se v řadě závislostí řadíme bohužel na přední příčky ve světě. Nejsme na tom dobře v konzumaci alkoholu, u uživatelů tabákových výrobků se situace, zdá se, v čase zlepšuje, zejména u mladších lidí, ale počet kuřáků je stále velmi vysoký. Přední příčky zaujímáme u uživatelů marihuany, problémem jsou i další drogy a samozřejmě je tu moderní nemoc, kterou je stále větší užívání léků. 

Stojí za tím velká tolerance, nebo nedostatečná prevence? 
U alkoholu je to nesporně otázkou určité tradice. Kultura pití je u nás dlouhá, alkohol je velmi přístupný, dá se koupit bez větších problémů téměř všude, regulace je prakticky nulová. Někteří prodejci navíc porušují zákon a prodávají ho i nezletilým osobám. Bohužel u nás existují případy, kdy děti začínají pít alkohol už v 10 či 11 letech. 
Alkohol je ve srovnání s vyspělými zeměmi pořád i poměrně levný. Dokonce zde existuje takzvaná alkoholová turistika, když k nám přijíždějí lidé z ciziny právě za alkoholem. Tím se nemůžeme chlubit. 

Spotřební daň na alkohol se ale mění, tyto nápoje zdraží. Je to dostatečný krok k tomu, aby se pití omezilo? 
Předpokládáme, že zvýšení daní a následně i cen alkoholu a cigaret může mít dopad na to, aby se těchto výrobků prodalo méně, a to zejména mladším lidem. Mám ale pocit, že lidi u nás reagují na možná omezení alkoholu daleko citlivěji, než je tomu u cigaret. Právě kvůli dlouhodobé tradiční kultuře pití. Člověk přijde do společnosti, na většině akcí vám hned nabízejí přípitek, a když nepijete, jste považován za exota. Nepít alkohol je pro mnoho Čechů „něco divného“, to je složité změnit. 

Jaké konkrétní kroky v případě alkoholu připravujete? 
Kromě zvyšování daňové zátěže, které vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a OECD, by se měla také regulovat reklama. 

Na to získáte politickou podporu? 
Bude to složité a je skutečně otázkou, zda k tomu bude politická vůle. Chceme, aby reklama necílila na mladé lidi. Přitom reklama na alkohol bývá velmi profesionálně udělána a určitě má velký zásah. Zásadně by se měla omezit v televizi. Navrhnu i omezení dostupnosti alkoholu. 

Šel byste až tak daleko, že by se alkohol prodával jen ve vybraných speciálních obchodech, jako je to v některých jiných zemích? 
Tak daleko až ne, ale máme příklady ze zahraničí a omezit jeho dostupnost by se měla. Nedávno byla zveřejněna studie, jež analyzovala dopady pití alkoholu. Kromě zdravotních jsou to i sociální problémy, domácí násilí, patologické jevy, trestná činnost, dopravní nehody a další věci. Roční dopady byly vyčísleny na 59 miliard korun. 
Je to obrovská zátěž pro stát, a především pro některé rodiny. 

Jste také proti tomu, aby se změnila pravidla, například tím, že by se povolilo menší množství alkoholu u vodáků nebo cyklistů. Proč? 
Protože trend má být přesně opačný. Jakýkoli alkohol nepatří ani za volant automobilu, ani na kolo, ani na lodě. Důvody jsou především bezpečnostní. 

Alkohol a drogy mohou být i spouštěčem nejrůznějších psychických nemocí. Dlouho se hovoří o reformě psychiatrické péče. Jak jsme v tom daleko?
Adiktologie je součástí psychiatrie a reforma psychiatrické péče už běží, ale bude trvat delší čas, než uvidíme zásadní výsledky. Za poslední dva roky se to však hodně posunulo. Cílem je zlepšit péči o lidi s duševní nemocí. Máme snahu, aby tito lidé mohli fungovat ve svém přirozeném prostředí, aby nemuseli být zavřeni v nemocnicích a léčebnách, aby měli péči doma či ve své komunitě. Myslím, že to bude největší změna v této oblasti u nás za posledních sto let. Postupně proto vznikají i centra duševního zdraví, jichž bude už brzy 30 v celé republice. 

Z veřejného zdravotního pojištění se má hradit 90 procent nákladů pacientů na léčebné konopí, tedy marihuanu. Jak to bude fungovat? 
Legislativní proces je u konce. Počítám s tím, že od začátku příštího roku bude léčebné konopí k dispozici s tím, že většina nákladů jim bude hrazena z pojištění. 
Mělo by se to týkat kolem 3000 lidí, kteří trpí především chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou i dalšími nemocemi. 

Odkud pochází marihuana používaná na léčebné účely? 
Máme jednoho domácího pěstitele s licencí ve Slušovicích. Léčebné konopí se dováží i z Kanady, Nizozemska či Izraele. 

Jaká bude cena pro pacienty? 
Budeme ji regulovat, aby byla dostupná pro všechny, jimž konopí lékař předepíše. Dnes je to 180 korun za gram včetně DPH, pacient bude doplácet deset procent. 

Jak se díváte na snahy legalizovat marihuanu? 
Jsem proti, jsem ostražitý. Výsledky a zkušenosti z některých států, kde byla marihuana legalizována, jsou podle mě rozporuplné. Například v americkém státě Colorado vyhodnotili pět let od úplné legalizace. Poukazují na ekonomické profi ty, ale současně stoupl počet dopravních nehod pod vlivem marihuany a musíme také počkat, jak to v dlouhodobém horizontu ovlivní užívání tvrdých drog. 

Kouřil jste někdy trávu? 
Párkrát jsem to zkusil, ale nijak mě to nezaujalo. Tvrdou drogu jsem neměl nikdy. 

Podívejme se teď na tabák. Některé velké firmy tvrdí, že klasické cigarety se přestanou v budoucnosti vyrábět, že je zničí regulace a vysoká cena. Věříte tomu? 
Byl bych šťastný, kdyby se to stalo. Ale netuším, zda se to stane. 

Mnoho kuřáků přechází už dnes na nejrůznější alternativy kouření. Používají elektronické cigarety či zařízení jako například IQOS. Uvádí se, že to má menší zdravotní rizika. Jak na to úřady reagují? 
Nejlepší je nekouřit vůbec. Tendence by nám skutečně mohly ukazovat, že zahřívaný tabák je lepší alternativa než kouření klasických cigaret. Tyto informace jsou ale z lékařského hlediska stále nové a je to potřeba jednoznačně prokázat dlouhodobými klinickými studiemi. A důležité je říct, že i alternativy jsou škodlivé, i když podle všeho ne tolik. 

Co závislost na lécích, je to u nás už epidemie? 
Zneužívání léků či následná závislost na lécích je narůstající problém. Na lécích je u nás závislých kolem 900 tisíc lidí, jsou to různá analgetika, sedativa, hypnotika. 
Pomoci řešit to může lékový záznam pacienta pomocí elektronického receptu. Předpokládáme, že veškeré léky, jež budou předepisovány, budou součástí těchto záznamů. Všichni lékaři budou vidět, jaké léky pacient užívá, zda nejsou předepisovány duplicitně, zda nejsou užívány nadměrně. Nové technologie pomohou řešit tento problém. 

Nezneužívají u nás někteří lékaři svoje pravomoci tím, že předepisují některým lidem léky „jen tak“, prostě proto, že si o ně řeknou? 
Pomocí elektronického receptu to budeme moci analyzovat. Pokud nějaký lékař bude vybočovat z průměru z hlediska objemu takových léčiv, tak se tomu budeme snažit zamezit. 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?