Ministr Adam Vojtěch hovořil v ČT na téma uvažovaných výsluh pro zdravotní sestry a zvyšování jejich platů

Vytvořeno: 18. 5. 2018 Poslední aktualizace: 18. 5. 2018

Datum vydání: 17. 5. 2018
Zdroj: 90´ ČT24 (odkaz do on-line archivu České televize)


Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
——————– 
Zdravotní sestry, jeden z nejpalčivějších problémů českého zdravotnictví očima a čísly, která shromáždil Antonín Šimůnek. Budeme se dále zabývat čísly, tentokrát ale, co se peněz týče, protože k nám do studia dorazil Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví v demisi. Vítejte, pane ministře, dobrý večer. 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/ 
——————– 
Dobrý večer. 

Vaše slova hned na úvod: „Z mého pohledu by to mohlo být řešení, míněno tedy výsluha, renty, ať už tomu budeme říkat jakkoli.“ Jak sestry dostat zpátky do nemocnic, proč myslíte? 
Tak je to určitý bonus, určitý benefit pro ty zdravotní sestry. Já, když jsem teď objížděl nemocnice, třeba i v tom Ústeckém kraji a podobně, tak jsem tam tento návrh diskutoval se zástupci sester, s hlavní sestrou v ústecké nemocnici například a říkali, že si mysl, že to je jedna z věcí, která by mohla pomoci například přilákat ty sestry, které jsou dneska úplně mimo resort zdravotnictví, protože dneska zdravotní sestra často vystuduje a jde úplně mimo resort, protože to zkrátka třeba není pro ni atraktivní a toto by mohla být určitá motivace. 

No, na druhou stranu ono to bude stát také nějaké peníze. Pokud se týká hasičů, policistů, celníků, a tak dále, a tak dále, tak to je nějakých 6 miliard ročně jenom na výsluhách. Už máte nějaká čísla ze svého resortu tedy? 
Určitě … Ne, je třeba říci, že ten návrh je velmi čerstvý, jak říkala i paní předsedkyně České asociace sester. My jsme ustanovili tu skupinu, je to nějaký první návrh, těch návrhů bude celá řada, my chceme skutečně dát na stůl několik návrhů, co by mohlo pomoci a teď budeme to propočítávat, takže myslím si, že do několika týdnů to budeme mít spočítáno, aspoň rámcově, jaký by byl ten dopad, ale myslím si, že to je minimálně k diskusi. Otázka je také, co říkal i pan premiér, diskutovat o předčasném odchodu do důchodu a dalších věcech. 

No, je vidět, že jste poslouchal samozřejmě paní prezidentku Šochmanovou pozorně, že je to jeden z návrhů, je to zkrátka další možnost kromě toho aktuálního přidávání. Není zkrátka tedy možné vzít další peníze, zvýšit sestrám platy aktuálně z toho rozpočtu, které má zdravotnictví k dispozici. Toto je vlastně jenom, řekněme, odsouvání toho problému, nebo ne? 
Nemyslím si. Toto skutečně má být nějaký benefit, který bude motivovat to, že musíme zvýšit ty finanční ohodnocení sester, teď už nyní vlastně navazuji na ten dotaz diváka, to je jasné. My jsme řekli, že to chceme udělat, že chceme podpořit ty, ty sestry právě v tom směnném provozu zvýšením onoho příplatku za směnnost, který byl navýšen v minulém roce o 2 tisíce, v tomto se také s tím počítá. V příštím roce určitě dojde také ke zvýšení, takže chceme to cílit skutečně ty peníze tak, aby to bylo co nejefektivnější, ale na druhou stranu musíme hledat i další motivační mechanismy. 

Divačka Uršula se ptá: „Kterých zdravotních sester by se výsluhy týkaly? Nárokovaly by výsluhu i zdravotní sestry z nemocnic akciovek nebo ze soukromých klinik?“ 
Tak ta představa je taková, že by se to týkalo sester, které pracují v tom směnném provozu, primárně u lůžka, i když oni můžou pracovat i v ambulancích, na těch příjmových ambulancích je také, také směnný provoz, tam sestry pracují i v noci, ale bylo by to tedy v tom, v tom směnném provozu, kde z našeho pohledu ta práce je nejnáročnější a tam máme i největší problém. 

Paní Šochmanová, vy si dovedete představit, že by 1 sestra měla jiné podmínky, co se renty týče, než jiná? Vytvořit vlastně takto umělou nerovnost hned na začátku? 
Tak nerovnost už je v tom zatížení. Pokud sestra pracuje v ambulantním provozuj a pracuje běžnou denní pracovní dobu, tak je to nerovnost oproti sestře, která pracuje ve 24hodinovém provozu třeba na ARO, na pooperačním oddělení, na neonatologii, na těch nejtěžších pracovištích, tak i tak by se dalo říct, že tam je, tam je nerovnost mezi lidmi, takže … 

Všechny sestry pro to mají pochopení, že jedna zkrátka rentu dostane 5 tisíc navíc a druhá nikoli. 
Určitě mít nebudou. Určitě mít nebudou. Pochopitelně by všechny sestry chtěly stejně přidat, stejně peněz, ale já si myslím, že ta, že i to oddělené, rozdílné financování musí být zohledněno podle typu pracoviště a podle náročnosti práce, takže … 

Já právě nechci zpochybňovat, že by snad sestry neměly nárok na peníze nebo na vyšší peníze, ale to přeci musí být strašně složité vypočítat, kolik která sestra strávila svého profesního života ve směnném provozu. Potom třeba, nedej bože, přestoupí na jednosměnný provoz, potom se zase vrátí, budou muset být nějaké tabulky, výkazy? 
To se stejně eviduje. Každá sestra má, má evidováno, kde kdy pracovala, jestli to bylo lůžkové oddělení nebo ambulantní provoz, to zas tak těžké určitě není. 

Divák Ondřej říká: „Jakým lákadlem jsou pro zdravotní sestry nejisté budoucí peníze? Neměla by vláda zdravotnickému personálu především zvýšit aktuální mzdy? Současná vláda,“ a to je právě gró toho dotazu, „může sestrám naslibovat budoucí renty, které ale mohou příští vládou být zase zrušeny,“ a nestalo by se tak prvně, zdanění výsluh třeba u policistů z roku 2011. Pane ministře? 
Tak prvně, my zatím nic neslibujeme, skutečně zatím je to pouze návrh, takže uvidíme, jestli to vůbec bude, bude reálné a realizovatelné, ale je jasné, že to by muselo být něco, co by bylo dlouhodobé a na druhou stranu já nepředpokládám, že nějaká budoucí vláda by nechtěla podpořit zdravotní sestry. Skutečně … 

No, tak, ona stačí jedna finanční krize, jako jsme viděli v letech 2008 až 10 a hned se bude zdaňovat třeba. 
Já tomu rozumím, ale to bychom nemohli udělat žádné opatření, to prostě zkrátka tak je, ten politický cyklus nějak funguje, my se teď aktuálně snažíme zkrátka vymyslet prostě, jak ty sestry motivovat, ale ono to samozřejmě není jenom o penězích. Je třeba si říci, že těch věcí je celá řada. My teďka aktuálně například pracujeme na výrazném snížení administrativy pro zdravotní sestry novelizací vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, protože to je také něco, na co si sestry často stěžují, že vlastně to jejich zatížení je právě dílem té administrativy, takže my skutečně chceme, a já nad tím přemýšlím každý den, musím říct, jak vlastně těm sestrám ulehčit, jak je přilákat do těch nemocnic, chceme přijít s řadou opatření. 

Ne, to je od vás samozřejmě hezké, já jenom ale s dovolením vysvětlím to, jak jsem myslel právě tu hypotetickou hospodářskou krizi, která přijde, že nedostatek sester, těch několik stovek až několik tisíc, nedej bůh, tak je potřeba vyřešit teď. Tak nakolik životaschopný je nějaký slib, o kterém, dobrá, tak ministr zdravotnictví teď říká, že si myslí, že je to kvalitní slib nebo že by to mohlo být životaschopné, ale na druhou stranu jedním dechem potom dodá: „No, ano, tak to každý může zrušit. To je pravda, za pár let.“ Tak proč by tedy měl někdo s takovouto perspektivou pak do nemocnice nastoupit? 
Já vím, ale jak říkám, tak je to, bude to nejspíše stanoveno zákonem a ten zákon pak bude muset někdo změnit a bude si to muset obhájit, že ho mění, ale tak to funguje ve všech oblastech. Zkrátka přijme se nějaké opatření a nikdo nemůže vědět, co se stane za 10 … 

Ano, ale málokdy se stává, málokdy se stává, že by někdo snižoval platy ve státní sféře. Platy se většinou zmrazují, když přijde hospodářská krize, a to už jsme viděli, kdežto zákon, který stanovuje nějaký bonus, tak se může zrušit, a to se stává. 
Určitě. Ale já neříkám, že nebudeme zvyšovat sestrám platy a budeme řešit pouze rentu. Já říkám, že ano, budeme zvyšovat platy, budeme zvyšovat příplatek za směnnost, teď, aktuálně, nyní a toto je nějaký delší bonus, benefit, který by mohl být motivační. 

Divák Aleš ptá se: „Výsluhy jsou tam, kde je určité bezpečnostní riziko, ale u zdravotních sester proč? To by výsluhy mohly nárokovat všechny profese, kde je nepřetržitý provoz a nedostatek pracovníků. I v bezpečnostních složkách byly tendence výsluhy zrušit nebo aspoň omezit.“ Už jsme to říkali. Tak, paní prezidentko tedy, nemáte obavy z toho, že pak se ozvou úředníci, kterých je také málo, „ajťáci“ ve státních službách, kterých je také nedostatek. 

Martina ŠOCHMANOVÁ, prezidentka, Česká asociace sester, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM 
——————– 
Tak to, že se určitě některá skupina ozve, je téměř jisté, to si myslím, že ano, ale pak je o tom obhájit si právě náročnost té práce. Já si myslím, že když porovnáme náročnost ať už fyzickou, nebo psychickou pracovníků ve zdravotnictví, konkrétně sester, tak určitě si myslím, že tam budeme mít velmi silné trumfy pro to, aby pro ně ta výsluha byla, byla přiznána. 

A lékaři? 
To je otázka, jestli lékaři, lékaři mají samozřejmě také velmi náročné, náročnou práci, ale pracují trošku v jiném režimu, trošku v jiných směnách a já bych raději tu diskusi dále vedla o tom, jestli ji mají mít sestry, nebo ne. 

No, my tu debatu s lékaři také dnes povedeme, proto se ptám na to, zda jste na ty výtky připravená, že zkrátka ano, je to dosti podobně důležitá profese, která zachraňuje lidské životy. 
Určitě přijedou, ano. Nepochybně. 

Pane ministře, ta systémovost nebo respektive nesystémovost, necítíte ji tam? 
Tak pokud jde o ty zdravotní sestry a další profese, skutečně je třeba si uvědomit, že ta sestry je velmi nejenom náročná profese z hlediska toho, že sestra pracuje v noci, ale fyzicky náročná. Já teď objíždím skutečně ty nemocnice a ptám se a prostě té sestře tam přivezou pacienta, který má 150 kilo, ta sestra má 60 kilo a teď se tam musí samozřejmě s tím pacientem nějak popasovat. Je to velmi, velmi náročné i fyzicky a psychicky a tak dále, takže já při vší úctě k lékařům, respektuji jejich práci, ale myslím si, že často to gró té práce v té nemocnici, to každodenní, tu řeholi právě odpracuje ta zdravotní sestra, potažmo ten nižší zdravotnický personál jako sanitáři a podobně. 

Pane ministře, možná ještě jedna věc v tomto bloku. Vy vlastně celou tu dobu, co si tu spolu povídáme, tak opakujete, že to je jeden z nápadů, že to vlastně vůbec nemusí být, že se to musí propočítat, že se to musí konzultovat, proč s tím vlastně vycházíte ven, když to ještě není jisté? 
Tak, musím říci, že to je právě návrh České asociace sester, který, který padl, padl oficiálně. 

No, ale řekl ho první premiér Babiš, jestli se nepletu na tiskové konferenci. 
Myslím si, že nikoliv, že se mě na to zeptala nějaká média, co na ten návrh říkám, že to bylo vlastně prvně a já jsem pak samozřejmě to diskutoval s panem premiérem, takže bylo to tak, že Česká asociace sester přišla s tím návrhem, mě se na to zeptala nějaká média. Já jsem říkal, že to je k diskusi, takže skutečně my to bereme jako návrh České asociace sester, ty respektujeme, vlastně padl i v rámci té naší pracovní skupiny, kde jdou další lidé, kteří to …, mají k tomu co říci, zástupci odborů a podobně a my ho budeme analyzovat a uvidíme. 

Je to v pořádku, nevyvoláváte třeba, paní prezidentko, nějaká, řekněme, příliš velká očekávání přede. 
Rozhodně ne. Já si myslím, že je velmi dobrý, dobré znamení, že se tomu právě pan premiér s panem ministrem věnují, že o tom mluví, to znamená, že náš návrh vzali vážně a že ho respektují, takže to já vidím jako velmi dobré. To jsme…, za to jsme velmi spokojeni.

 

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor 
——————– 
Více peněz pro zdravotní sestry, je to líbivé heslo. Dost možná, proto je také věta, kterou v různých obdobách slýcháváme od všech ministrů zdravotnictví v historii. Tak si připomeňme možná tu nedávnou historii, co vlastně nelékařskému zdravotnickému personálu slibovalo 8 posledních šéfů resortu a začneme v roce 2006, protože tehdy vypracoval poměrně rozsáhlou reformu zdravotnictví Tomáš Julínek. Zdravotním sestrám chtěl zajistit více peněz změnami v sazebníku zdravotních výkonů. Jeho záměry se potom snažila dotáhnout jeho stranická kolegyně Daniela Filipiová, která ale funkci zastávala jen 5 měsíců a stihla tak aspoň vyhlásit pro sestry sedm stovek takzvaných rezidenčních míst. Šlo o státem placená školící místa ve zdravotnických zařízeních, díky nimž si sestry zvyšovaly svou odbornost. Druhá žena v čele resortu zdravotnictví v našem výběru samozřejmě Dana Jurásková, ta znala situaci sester možná ze všech nejlépe, nebo aspoň by měla, protože také působila jako prezidentka České asociace sester a během jejího funkčního období na ministerstvu stouply sestrám mzdy o 2,5 tisíce hrubého. Další ministr zdravotnictví potom Leoš Heger z TOP 09, pak s touto asociací sester podepsal memorandum o 10procentním zvýšení platů. 

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/ /28. 2. 2011/ 
——————– 
Ministerstvo zdravotnictví bude garantovat navýšení platů nelékařských pracovníků pro rok 2012. To navýšení bude tak jako u lékařů vázáno na zdárný průběh reformy zdravotnictví. 

A to už jsme v roce 2013. Tehdy se řízení resortu ujal Martin Holcát v kabinetu Jiřího Rusnoka, ten ale vládl jen půl roku v demisi, i když možná ta současná situace ukazuje, že to jen nebylo úplně na místě. Lepšího ohodnocení nelékařského personálu chtěl pan Holcát dosáhnout zvýšením celkové částky peněz plynoucí do zdravotnictví o 10 miliard. Tehdy ale vláda tento návrh odložila. Další 2 ministři potom pocházeli z řad české sociální demokracie. Svatopluk Němeček nejprve, ten navrhoval, aby do zdravotnictví plynula část daně z tabáku, celkem to mělo být 5 miliard, což by umožnilo během 3 let zvýšit platy až o 30 procent. Snažil se také prosadit, aby zdravotní sestry nemusely mít vysokoškolské vzdělání, no, a jeho nástupce Miloslav Ludvík, ten to jednak dotáhl do konce tento nápad a pak se také zasloužil o zvýšení příplatku pro zdravotní sestry. 

Miloslav LUDVÍK, bývalý ministr zdravotnictví /ČSSD/ /10. 1. 2017/ 
——————– 
Dneska ten průměrný příspěvek nebo ten příplatek je zhruba kolem 600 korun, takže v podstatě by to mělo bejt opravdu pro každou z nich a netýká se to jenom sester. Jsou v tom ty směnní pracovníci, kterých je ještě, ještě několik kategorií, tak by tam měli mít všichni 2 tisíce korun navíc. 

No, a teď současný ministr Adam Vojtěch, ten navrhuje kromě vyšších příplatků také zavedení takzvaných výsluh pro zdravotní sestry, o kterých se tu celou dobu bavíme, podobně jako hasiči, policisté, celníci by na ně měli nárok po odpracování několika let, 15 až 30, různé cifry létají vzduchem. Mimochodem tedy, pane ministře, ta, ten, ta doba odsloužených let, která je nejreálnější? 15 nebo 30? 
Tak já jsem hovořil zhruba o těch 20, 25 letech, paní prezidentka říkala 15, myslím si, že to teďka není asi úplně to gró debaty. Nejdřív skutečně musíme to spočítat, ale mělo by to být asi nějaká signifikantní doba odsloužených let. 

S námi do debaty se teď připojí další politická tvář. Měl by být s námi ve spojení v Brně poslanec, který zasedá ve výboru pro zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek. Pane poslanče, slyšíme-li se, tak přeju dobrý večer do Brna. 

Vlastimil VÁLEK, poslanec, člen výboru pro zdravotnictví /TOP 09/ 
——————– 
Slyšíme se více než dobře a já přeju dobrý večer do Prahy. 

Máme to dost podobně. Dobrý večer také vám. Tak prosím, jak si vlastně vysvětlujete, když jste také možná s námi sledoval tu časovou osu, že vlastně přes všechny tyto sliby, pakty, memoranda, tak se stále přilákat zdravotní sestry nedaří. V čem je ten zakopaný pes? 
Pokud bych věděl, v čem je ten zakopaný pes, tak bych pravděpodobně dostal Nobelovu cenu, já ale toto nevím samozřejmě, ale můj názor je ten, že se musíme bavit o platech zdravotníků a ty platy zdravotníků, protože ta zdravotní péče, která je v České republice nabízena, je na špičkové evropské úrovni, by se tedy měly podobat těm platům v těch špičkových evropských zemích, v Rakousku, v Německu … 

Ne, dobrá, ale tak to jsme slyšeli už několikrát jak tady od reprezentace zdravotních sester, tak i od ministerstva, že to je v plánu, je přeci ne snad zasmluvněné, ale dohodnuté postupné zvyšování. 
No, tak, v plánu. Já mám v plánu získat Nobelovu cenu a asi ji nikdy nezískám, tak plán je jedna věc a druhá věc, co pro ten plán udělám. Tak velmi jednoduchý krok, který by měl nastat … 

Tak v posledních dvou letech se zvyšovalo o 10 procent, tak to je fakt. 
Ale to je málo, velmi jednoduchý krok, který by měl nastat, je dramatické zvýšení úhrady za státního pojištěnce. Dostat do systému několik desítek miliard. To je zásadní problém, který tady je. Ve zdravotnickém systému chybí peníze. Je jich tam nedostatek, je jich tam dlouhodobě nedostatek a po revoluci bohužel nenastalo narovnání platových rozdílů mezi jednotlivými profesemi u zdravotníků. To navýšení platů pro sestry, ale nejenom pro sestry, on to ministr Heger řekl velmi dobře. Pokud si vzpomínám na ten příspěvek, mluvil o nelékařských profesích. Musíme si uvědomit, že ve zdravotnictví pracuje více než 40 různých typů profesí. Teď se ozvala asociace sester, za chvilku se ozve asociace radiologických asistentů, kteří bezesporu pracují také v nepřetržitém provozu a takových je profesních organizací více. Všechny by měly mít navýšené platy a já absolutně souhlasím s tím, že by měli být daleko více navýšeny platy těm, kteří pracují v nepřetržitém provozu a kteří se zabývají akutní medicínou. 

Pane poslanče, já vám do toho budu muset vstoupit. Protože pan ministr musí za malou chvíli opustit naši debatu. Tak prosím tedy jenom reakce, pane ministře. Velmi rychlé, velmi radikální zvýšení úhrady za státního pojištěnce, viděli jsme určitý krok už loni, což ale vlastně byla zásluha ještě té minulé vlády. Co se plánuje teď pro další léta? 

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví v demisi /nestr. za ANO/ 
——————– 
Tak ta platba za státní pojištěnce aktuálně je zákonem zafixovaná navýšení 3,5 miliardy korun pro příští rok i pro ten další, v tomto roce také došlo k navýšení. Samozřejmě, co říká pan profesor, desítky miliard korun, ano, to je určitě, to by bylo super, ale otázka, co je reálné v rámci rozpočtu. Byť to jsou peníze, které by byly ze státního rozpočtu, takže my chceme, aby samozřejmě platba za státní pojištěnce se navyšovala postupně, ale navýšit o desítky miliard z roku na rok považuju spíše za asi nereálné. 

A tak co je tedy ta realita? Co reálné je? 
Tak je třeba si uvědomit, že do zdravotnictví za posledních 5 let přiteklo navíc 65 miliard korun, to je objektivní fakt, ono se daří ekonomice, výběr pojistného je velmi dobrý, příští rok opět očekáváme, máme na výběr asi 20 miliard korun, takže už budeme někde na 320 miliardách celkově za systém, z toho většina tedy šla do lůžkových zařízení, takže ty peníze se tam navyšují, otázka je, jestli to bude někdy dost, protože žádný stát, a já dobře tu situaci sleduji v Evropě, i mnohem bohatší, nikdy nemá dost peněz na zdravotnictví, takže my musíme prostě vycházet z těch mantinelů, které máme. Snažíme se ty peníze nějak rozdělit efektivně a je třeba si říci, že nemáme jenom nemocnice, máme tady i další segmenty. Sestry třeba v domácí péči a podobně. Takže my zase nemůžeme úplně všechny peníze směřovat pouze do jednoho segmentu, musí to být trošku vyvážené. 

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví v demisi byl s námi, mockrát díky, že jste tu s námi půlhodinku pobyl, pane ministře, mějte se hezky, na shledanou. 
Děkuji za pozvání. 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?