Ministr Adam Vojtěch: Evropa by měla být v léčivech soběstačná

Vytvořeno: 18. 11. 2019 Poslední aktualizace: 18. 11. 2019

Datum vydání: 16. 11. 2019
Zdroj: Právo
Autor: Adam Vojtěch


Setkal se s tím bohužel asi každý z nás. V nejbližší lékárně chybí lék, který nám předepsal lékař, a proto se vydáváme do jiné, kde si vedeme úplně stejně. Výpadky léčiv jsou celoevropský problém. A mojí prioritou je zajistit, aby se tento problém dotýkal českých pacientů co nejméně. Lépe řečeno, aby se jich nedotýkal vůbec. Je však třeba zdůraznit, že v ČR léčiva nechybí plošně. Jde o několik málo desítek druhů, které mohou být po určitou dobu nedostupné. A většinou velmi brzy dorazí nová zásilka. I když není možné výpadkům léků zcela předejít, rozhodně děláme maximum, aby měly co nejmenší dopad na naše občany. Mimochodem, předejít výpadkům není schopen žádný stát na světě. V západní a jižní Evropě jsou dokonce výpadky mnohem většího rozsahu než u nás. Státy totiž léky nevyrábí. A i takové země, jako je Kanada, Austrálie nebo USA, musí zavádět opatření podporující dostupnost léčiv. Stejně jako my. Pomocí novely zákona o léčivech přinášíme sérii opatření, kterými budeme moci fl exibilně a pozitivně přispívat k řešení nenadálých výpadků z důvodů problémů ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek a jiných příčin vedoucích ke stahování léčiv. 
Třeba výpadek ve výrobě již dnes řešíme tím, že zajistíme dovoz cizojazyčného balení určeného původně pro cizí trh nebo povolíme dovoz neregistrovaného léku. Nově tyto možnosti rozšíříme i o možnost dovézt balení se závadou administrativní povahy, která nemá vliv na kvalitu a bezpečnost léčivého přípravku. A navíc takovýto lék, za který dnes pacient dal i několik stovek korun, získá dočasnou úhradu od pojišťovny, aby měl stejný doplatek jako ten původní. 
Z pohledu pacienta se jeví nedostupným i takový lék, který se v ČR nachází, ale lékárna není schopna jej pro pacienta získat. I to se bohužel stává. A to je samozřejmě špatně. Účinným lékem by měl být emergentní systém objednávek léčiv. Ten umožní i malým lékárnám, třeba v Krkonoších, lék pro své klienty zajistit. Výrobci totiž budou mít povinnost lék dodat do dvou dnů do jakékoliv lékárny v ČR. 
A poslední klíčové opatření je stopka vývozům léčiv, určených pro české pacienty, za hranice. Vývoz do jiné země EU nebo mimo EU je pro určitou skupinu distributorů lukrativní byznys, který nepřináší českému zdravotnictví žádnou přidanou hodnotu, ale může v extrémních případech způsobit nedostupnost vyváženého léku pro české pacienty. 
Podle novely zákona by ale vývoz byl povolen jen u takových léčivých přípravků, které budou uvedeny na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv a u kterých bude ověřeno, že je jich na českém trhu dostatek. Je nepřijatelné, aby docházelo k vývozu léků za účelem zisku na úkor českých pacientů, kterým pak tyto léky chybí. 
Problémy s dostupností léčiv naše novela nevyřeší absolutně. Neustále budeme muset sledovat vývoj na trhu, změny chování výrobců, distributorů, lékáren a průběžně hledat další opatření. Již dnes uvažujeme, jak posílit, alespoň po kratší dobu, soběstačnost ve skladových zásobách. Zároveň jsem přesvědčen, že dostupnost léků vyžaduje celoevropskou iniciativu. Evropa bohužel dnes není soběstačná co do výroby ani zásobování léčivy pro občany. Dopustili jsme, že se výroba přesunula do levných asijských zemí. I proto se svými kolegy, ministry zemí V4, chci o těch -to hrozbách mluvit, jakož i o návrhu iniciovat na úrovni EU změny, které by zvýšily soběstačnost Evropy v zásobování léčivy na jejím území. 
 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?