Ministr Adam Vojtěch: Cenově dostupné léčebné konopí již brzy pacientům uleví

Vytvořeno: 17. 6. 2019 Poslední aktualizace: 17. 6. 2019

Datum vydání: 17. 6. 2019
Zdroj: Právo
Autor: Adam Vojtěch


Konopí jako lék pro pacienty trpící neztišitelnou bolestí bude brzy zásadně cenově dostupnější. Plníme tak slib, který jsme dali pacientům. Poslanci mají již před posledním projednáním na stole návrh ministerstva zdravotnictví na 90procentní úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Jeho cena je totiž dnes pro pacienty, u kterých již nezabírá standardní forma léčby a konopí pro ně představuje poslední možnost, jak projevy nemoci zmírnit, příliš vysoká. Pacienti se proto uchylují k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality, které však může naopak poškodit jejich zdraví. Díky našemu návrhu bude výše doplatku srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění a pacienti zaplatí maximálně pár stovek měsíčně. K podobnému kroku se přihlásilo pouze sedm zemí evropského prostoru. Česká republika se tímto krokem řadí mezi průkopníky. Naši snahu zpřístupnit léčebné konopí pacientům přivítala i největší lékařská autorita v zemi, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Ačkoli lékaři upozorňují, že léčebné konopí je vhodné jen pro úzkou skupinu pacientů a je nutné na ně nahlížet jako na alternativní způsob léčby, rozhodně podporují rozšiřování její dostupnosti. A to se nám daří. Od mého nástupu jsme díky aktivní edukaci lékařů více než zpětinásobili počet předepisujících lékařů. Zatímco v roce 2017 konopí předepisovalo jen 18 lékařů, dnes je to již 95. Stejným tempem vzrostl i počet pacientů. Přede dvěma lety bylo konopím léčeno pouze 125 pacientů, v současné době jich je už 665. Přetrvávajícím problémem, na který upozorňují zejména lékaři, je však nadále nedostatek dat a informací o účinnosti léčby konopím. V dotazníkovém průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv dokonce polovina z nich uvedla, že léčbu ukončili kvůli nedostatečnému léčebnému efektu konopí. V současné době však neexistuje klinická studie realizovaná v ČR, která by účinnost konopí prokazovala a dávala předepisujícím validní data, na jejichž základě by dokázali konopí v léčbě využívat v takovém množství, takovým způsobem a u takových skupin pacientů, u kterých to jednoznačně pomáhá. Většina evropských zemí řeší obdobný problém. Podle posledních informací se k výzkumu přihlásily pouze čtyři země Evropské unie. Ukazuje se tedy, že se celosvětový nedostatek odborných dat a klinických studií k léčbě konopím prozatím významně dopředu neposouvá. Z těchto důvodů novelou zákona řešíme nejen ekonomické zpřístupnění léčby konopím pacientům, ale i možnost získání odborných poznatků o terapii prostřednictvím povinného sběru anonymizovaných údajů od lékařů z klinické praxe. Například eRecept na léčebné konopí bude nově obsahovat informaci o diagnóze, množství léčebného konopí, dávkování, lékové formě a o cestě podání. Inspirací nám byl vládní projekt, který spustilo Německo, taktéž se zavedením úhrady léčby konopím z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Hlášení lékaře nijak zásadně administrativně nezatíží a pro české zdravotnictví budou mít nesmírný význam. Předepisující lékaři díky tomu získají zdroj odborných poznatků, který budou moci využívat k posílení své odborné erudice, související nejen s léčbou konopím, ale také s její ekonomickou efektivitou. Jsem přesvědčen o tom, že více informací rozhodně povede ke kvalitnější léčbě pacientů konopím a k jejímu výraznému rozšíření. Lékaři a odborníci má slova určitě potvrdí. 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?