Ministr Adam Vojtěch byl hostem rozhlasového Ranního interview

Vytvořeno: 22. 1. 2020 Poslední aktualizace: 22. 1. 2020

Datum vydání: 21. 1. 2020
Zdroj: ČRo Radiožurnál
Autor: Jiří Chum


Jiří Chum, moderátor
Ranní Radiožurnál a další téma. Českým lékařům je stále více let, respektive jsou stále starší. Bude nás mít za 10 let tedy kdo léčit? Z dat ministerstva zdravotnictví o průměrném věku lékařů vyplývá, že by do roku 2030 mohla do důchodu odejít až třetina všech doktorů, nebo na to budou mít díky svému věku nárok. V jakých oborech je situace nejhorší, řekne Anna Horáčková z domácí redakce. Vítej ve studiu.

Anna Horáčková, redaktorka
Hezké ráno. Českým lékařům je v průměru 48 let, jenže v některých oborech je to i skoro 60 let. Platí to třeba pro praktické lékaře nebo dětské specialisty. Stárnou ale i chirurgové, internisti a plicní lékaři. Z těch je zhruba pětina už teď v důchodovém věku. A mladými lékaři se ty starší nahrazovat nedaří. Absolventi totiž podle ambulantních specialistů často zůstávají v nemocnicích, to kvůli lepším platům, a ordinace přebírat nechtějí. Vůbec nejhůře se podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka shání dětští psychiatři.

A co s tím? Na to se budu ptát teď ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.

Pane Vojtěchu, vy jste ministrem 3 roky. Co jste pro zlepšení situace stihl udělat?
Jsem ministrem 2 roky, vás opravím. Ale každopádně my jsme udělali už několik opatření. Dokončili jsme změnu v oblasti vzdělávání, protože to je klíčové, zejména tedy postgraduální vzdělávání lékařů, kdy jsme v řadě oborů vzdělávání zkrátili tak, aby bylo, řekněme, přívětivější pro mladé lékaře a dostali se tak dříve do praxe. Také jsme navýšili poprvé v historii kapacity lékařských fakult, protože je třeba si uvědomit, že, a to je pravdou, že lékaři stárnou, ovšem to jsme věděli v minulosti a nikdo nebyl schopen vlastně přijít s řešením, že nám dnes se hlásí obrovské množství zájemců na lékařské fakulty a řada z nich není přijata z důvodu toho, že zkrátka kapacitně fakulty nestačily. A my jsme od tohoto akademického roku zvedli kapacity lékařských fakult zhruba o 20 %, a to jsou skutečně ty základy pro budoucnost, protože díky tomu budeme mít do budoucna více absolventů a více lékařů v praxi. A těch opatření ještě je celá řada. Týká se to samozřejmě i reformy primární péče, protože právě tam bylo zmíněno velmi správně, že dneska nejstarší odborností jsou praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, a to značí, že zkrátka o tuto oblast nebyl úplně takový zájem a tam potřebujeme dostat nové mladé lékaře do terénu a musíme tu práci zatraktivnit, aby praktický lékař nebyl pouze administrativní pracovník.

Oni, jak už jsme řekli, do těch ordinací nechtějí tak, jako zůstat v nemocnicích. Jak dlouho tedy potrvá, než se takové kroky projeví v praxi a mluvme o těch ordinacích a o těch lékařích, kteří jsou tam potřeba nahradit?
My v současné době přistupujeme poprvé vůbec ke všem specializacím a segmentům stejně. Už to není tak, že pouze podporujeme nemocnice, ale snažíme se právě podporovat terén i v rámci úhrad, to znamená, a to myslím, že potvrdí zástupci ambulantních specialistů, praktických lékařů, že skutečně i v tomto roce rostou výrazně úhrady všem segmentům, včetně těm, které jsou v terénu, to znamená, ambulantní specialisté, praktičtí lékaři, a to by mělo zatraktivnit tyto profese tak, aby zkrátka byl zájem jít do terénu a nezůstávat v nemocnicích a samozřejmě je to i o obsahu té práce.

Když samozřejmě /souzvuk hlasů/ setkávat s lékaři cizinci, plánujete i tuto variantu, že by to zkrátka nebyli Češi?
Já si myslím, že lékaři cizinci jsou určité řešení v určitých regionech. Já si myslím, že bychom jim v tomto neměli a priori bránit, není to řešení plošné a systémové. Na druhou stranu nevidím důvod, proč bychom měli bránit, pokud lékař cizinec splní veškeré podmínky, aby mohl pracovat v českém zdravotnictví, tak není to nic výjimečného, takto to funguje ve všech státech na Západ od nás. A myslím si Česká republika by v tomto neměla být výjimkou.

Velký problém v hledání mladých nástupců mají praktici pro děti, podle nich to souvisí s tím, že se to už neučí jako samostatný obor, ministerstvo zvažovalo, že ho obnoví, nakonec jste od toho odstoupili. Proč?
Tam je velmi složitá debata v rámci odborné veřejnosti zejména, kde v oblasti pediatrie zkrátka není shoda na tom, jak má v tomto směru být pediatrie nastavena, jestli má být samostatný obor, spíše se většina odborníků přiklání k tomu, že nikoliv. Na druhou stranu…

A neměl byste to rozhodnout vy jako ministr?
Ale tak my v tomto směru se musíme opírat o názor odborné veřejnosti, ale my vnímáme, že praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou problematičtí, a proto chystáme teď jiná opatření, chceme zatraktivnit tu profesi tím, že zavedeme vyšší bonifikaci na takzvaná rezidenční místa, což jsou vlastně dotace pro mladé lékaře, kteří se vzdělávají v dané oblasti, to znamená, aby byli, aby měli motivaci jít právě do terénu a stát se praktickými lékaři pro děti a dorost, tak budou mít zkrátka vyšší dotaci v rámci onoho rezidenčního místa.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO hostem Ranního interview. Děkuju za rozhovor. Na shledanou.
Díky. Na shledanou.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?