Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých stránkách informativní brožurku o preventivních prohlídkách

Vytvořeno: 11. 10. 2013 Poslední aktualizace: 11. 10. 2013

Centrum prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR vydalo informativní brožurku s názvem „Nezapomínejme na preventivní prohlídky aneb zdraví naproti!“ Pacienti se zde mj. dozvědí, na jaké preventivní prohlídky mají v rámci veřejného zdravotního pojištění nárok, co je přesným obsahem prohlídky, v jakých intervalech by jí měli absolvovat, nebo jak má preventivní prohlídka probíhat. Cílem tohoto projektu je tak zvýšit návštěvnost preventivních prohlídek a informovat pacienty o tom, na co mají ze zákona nárok.

Brožurka je od 7. 10. 2013 k dostání v ordinacích praktických lékařů, gynekologů  a stomatologů a také v lékárnách. Rozdávána bude ale například i na  2. stupni základních škol  v rámci Výuky ke zdraví a na Krajských úřadech.

 

UPOZORNĚNÍ – k textu distribuované brožurky v tištěné podobě

 

Distribuovaná tištěná brožurka týkající se obsahu preventivních prohlídek, na které má pacient nárok zdarma, obsahovala následující neúplné sdělení: „Dále vám lékař vyšetří moč diagnostickým papírkem, laboratorním vyšetřením zjistí koncentraci celkového cholesterolu a triacylglycerolů, provede laboratorní vyšetření glykémie“.Toto sdělení, uvedené v tištěné brožurce ve zkrácené formě, by mohlo vyvolat zavádějící dojem, že vyšetření celkového cholesterolu a triacylglycerolů stejně jako glykemie, je součástí každé preventivní prohlídky. Tato vyšetření,  vycházející z platné vyhlášky, jsou  limitována dosažením určité věkové hranice a v úplném sdělení zní  takto:

„Dále vám lékař vyšetří moč diagnostickým papírkem a provede laboratorní vyšetření glykémie. To se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poté od 40 let věku ve dvouletých intervalech. Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů se provádí také při první všeobecné prohlídce  a poté ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.“

Omlouváme se Vám tímto za nedopatření. Brožurka v elektronické podobě, která je níže ke stažení, již obsahuje úplnou formulaci s věkovým omezením.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz nebo navštivte www.centrumprevence.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?