Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo jména členů Národního institutu pro zvládání pandemie

Vytvořeno: 12. 1. 2022 Poslední aktualizace: 12. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na webových stránkách www.mzcr.cz/nizp seznam členů Národního institutu pro zvládání pandemie, který vede epidemiolog Roman Chlíbek. Jeho úkolem je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví.

Úkolem NIZP je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví, kterými se následně zabývá Centrální řídící tým (CŘT). CŘT s NIZP úzce spolupracuje a analyzuje dopady, přínosy a realizovatelnost stanovených doporučení. Ta jsou předkládána ministrům věnujícím se problematice covid-19, zástupcům krajů a také Ústřednímu krizovému štábu. V institutu, který funguje neformálně již několik měsíců, zasedají přední vědci a odborníci a schází se pravidelně každý týden.

Seznam všech členů Národního institutu pro zvládání pandemie naleznete na www.mzcr.cz/nizp.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?