Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA POINTy, nízkoprahové ambulance zajišťující zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky

Vytvořeno: 16. 3. 2022 Poslední aktualizace: 16. 3. 2022

UA POINTy budou z rozhodnutí ministra zdravotnictví zřízeny při všech přímo řízených fakultních nemocnicích. Smyslem zřízení těchto nízkoprahových ambulancí je zajištění plynulého procesu poskytování zdravotních služeb osobám z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče.

UA POINTy zřídí všechny fakultní nemocnice. Na místě bude poskytována lékařská pohotovostní péče pro dospělé, pro děti a dorost z Ukrajiny a v případě zvýšeného zájmu i gynekologicko-porodnická ambulance. Na místě budou zajištěny i tlumočnické služby. Ostatním nemocnicím Ministerstvo zdravotnictví zřízení UA POINTu doporučuje.

„Je zcela klíčové zajistit dostupnost péče pro uprchlíky z Ukrajiny. Nastavujeme proto systém, který bude funkční po celé České republice a nebude mít vliv na kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro české občany,“ dodal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vzhledem ke zvýšenému počtu osob z Ukrajiny budou navýšeny kapacity i možnosti IT systémů tak, aby péče o ukrajinské uprchlíky byla maximálně efektivní nejen pro samotné uprchlíky, ale i pro poskytovatele zdravotní péče. Jde zejména o úpravu systému ISIN a dispečinku intenzivní péče. Tyto změny slouží především ke zefektivnění plánování kapacit, sběru základních údajů o kapacitách UA pointů, počtů dostupných ambulancí, ordinačních hodin či kapacit pro RTG vyšetřování.

Podrobné informace mj. pro poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny na webu:  www.mzcr.cz/ukrajina.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?