Ministerstvo zdravotnictví zkoumá možná řešení nadužívání pohotovostních služeb. Návrat k plošným poplatkům nechystá.

Vytvořeno: 3. 3. 2023 Poslední aktualizace: 3. 3. 2023

V současné době dochází čím dál častěji k přetížení urgentních příjmů, což vede ke zhoršené dostupnosti péče pro pacienty s opravdu akutními problémy. Proto Ministerstvo zdravotnictví zkoumá možná řešení.

Problematika změn v této oblasti je nicméně teprve odborně diskutována. Tato diskuse je vedena nejen o výši poplatků, ale i o rozlišení osob, které přichází s akutním a neakutním problémem. S ohledem na složitost této problematiky je diskuze nyní vedena především o realizovatelnosti takových změn a případné změny zatím nejsou na stole.

„Mé vyjádření v rozhovoru pro Mladou frontu DNES bylo pouze komentářem k probíhající odborné diskuzi na toto téma. Jakékoli potenciální změny v této oblasti dovolím pouze v momentě, kdy bude jasné, že by zvýšily dostupnost lékařské péče. Tato diskuze je motivována primárně snahou zkrátit čekací doby pacientů a zvýšit dostupnost akutní zdravotní péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?