Ministerstvo zdravotnictví zařadilo Pardubickou krajskou nemocnici do sítě Komplexních center kardiovaskulární péče

Vytvořeno: 16. 5. 2012 Poslední aktualizace: 16. 5. 2012

Pardubická krajská nemocnice splnila podmínky dané Ministerstvem zdravotnictví ČR a byla zařazena do sítě center kardiovaskulární péče. Na žádost ministerstva zdravotnictví předložila aktualizované smlouvy s Artur KOBLITZ s.r.o. a Kardiologickým centrem Agel s.r.o., se kterými tvoří jeden funkční celek. Tím splnila poslední z podmínek pro opětovné  zařazení mezi komplexní kardiovaskulární centra.

 
Pardubická krajská nemocnice, a.s., byla v minulosti vyřazena ze seznamu center kardiovaskulární péče v České republice. Nebyla schopna konkrétními smlouvami doložit spolupráci s ostatními partnery tak, aby mohla být péče o pacienty řádně poskytována.
 
„Jsem velmi rád, že díky iniciativě a tlaku ministerstva zdravotnictví se podařilo všechny tři aktéry přivést k  jednacímu stolu a přimět je k  dohodě,“ říká Leoš Heger, ministr zdravotnictví, a dodává: „Díky tomu mají pacienti z Pardubického kraje opět špičkovou kardiovaskulární péči v dosahu svého bydliště.“
 
Kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě příčin úmrtí občanů v České republice. Ročně umírá na onemocnění srdce a oběhové soustavy více než 50 tisíc osob, což představuje přes polovinu celkové úmrtnosti. V České republice existuje ucelená síť Komplexních kardiovaskulárních center a Kardiovaskulárních center, která je garantem pro zvláště nákladné a složité případy například v oblastech kardiochirurgie, intervenční kardiologie či transplantací srdce. Seznam jednotlivých center a jejich zařazení do příslušného stupně péče je součástí Věstníku MZČR.
 
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?