Ministerstvo zdravotnictví zajistilo modernizaci a financování vzdělávání lékařů i nelékařů

Vytvořeno: 30. 6. 2009 Poslední aktualizace: 30. 6. 2009

Ministerstvo zdravotnictví ČR razantně reaguje na nedostatek zdravotníků transformací specializačního vzdělávání lékařů i nelékařského personálu. Pro následující rok se podařilo zajistit finanční prostředky na specializační vzdělávání pro 2 700 zdravotníků. Pro následující tři roky je zajištěno finanční krytí pro 45 000 zdravotníků na jejich celoživotní vzdělávání. Tato opatření povedou k větší motivaci zdravotníků pracovat v českém zdravotnictví. Měla by se stabilizovat situace s nedostatkem zdravotníků a jeho finančním ohodnocením.


Klíčovou změnou je přehodnocení celé filozofie vzdělávání. „Po ukončení studia si lékař vybere jeden ze základních oborů. Po prvních dvou letech tak bude moci nově vykonávat některé činnosti samostatně. Po získání atestace se bude moci rozhodnou pro další specializaci v některém z nástavbových oborů.“ vysvětluje Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví a dodává, „výrazně se tak zvýší motivace pro mladé lékaře i jejich prestiž.“


„V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost podpoří ministerstvo zdravotnictví celoživotní vzdělávání lékařů i nelékařského personálu částkou 950 milionů korun z Evropských strukturálních fondů a částkou dalších 500 milionů korun ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání,“ uvedl první náměstek Marek Šnajdr a doplnil, „Tyto kroky povedou k prohlubování kvalifikace a kompetencí zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví.“


Ministerstvo zdravotnictví na základě dotačního programu zafinancuje rezidenční místa pro lékaře i nelékařská povolání. Některé obory budou dotovány zcela, některé pouze částečně. Plně budou podporovány především obory, kde je v současné době velký nedostatek lékařů, například: ARO, patologie, praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, neurologie, dermatovenerologie nebo radiologie a zobrazovací metody. Plnou podporu získají také některé obory nelékařské, a to například ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči, perioperační sestra, ošetřovatelská péče v pediatrii, ošetřovatelská péče o duševní zdraví, fyzioterapie, klinická psychologie, klinická logopedie. 


Originální verze tiskové zprávy a prezentace Vzdělávání zdravotníků – viz níže „Přílohy“.


  foto8.jpg


foto9.jpg


  


foto_3.jpg


 


foto_4.jpg


 


foto_5.jpg


Z tiskové konference konané v úterý 30. června na toto téma za účasti ministryně zdravotnictví Dany Juráskové, 1. náměstka Marka Šnajdra a náměstkyně pro zdravotní péči Markéty Hellerové vám nabízíme též videozáznam.


 


 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?