Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje další dvě výzvy v rámci Integrovaného operačního programu

Vytvořeno: 15. 3. 2010 Poslední aktualizace: 15. 3. 2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) dvě nové Výzvy k předložení žádostí o poskytnutí finanční podpory pro grantové projekty – do zdravotnictví tak přitečou další finanční prostředky ve výši 1,8 miliardy Kč. Výzvy navazují na  současně  realizované  čerpání z IOP ve výši 3,5 miliardy Kč, ze kterého bylo podpořeno celkem 64 projektů. Ministerstvo zdravotnictví je tak v návaznosti na objem poskytnutých dotací nejúspěšnějším ministerstvem v čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu.


 


V rámci první výzvy zaměřené na podporu traumatologické a onkologické  péče v rámci superspecializovaných  pracovišť, bylo podpořeno 24 projektů. Většina z těchto projektů již byla ukončena a díky ní byla ve fakultních nemocnicích a vybraných nemocnicích krajských modernizována řada důležitých oddělení. V druhé a třetí výzvě, které se týkaly oblasti řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví a prevencí zdravotních rizik obyvatelstva a sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem, bylo podpořeno 35 projektů. Dalších 5 projektů je realizováno ve čtvrté výzvě, kde mohly superspecializovaná pracoviště žádat o finanční podporu na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků pro zajištění diagnostiky, léčby a screeningu onkologických onemocnění. .


 


Vyhlášením dvou nových výzev se otvírá možnost předkládat projekty zaměřené jednak na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení specializovaných pracovišť kardiovaskulární péče a specializovaných pracovišť traumatologické péče, kam se řadí traumacentra zaměřená na péči o děti a dorost a popáleninová centra, a dále může Ministerstvo zdravotnictví žádat podporu na aktivity  zaměřené na zajištění racionálního využívání vynaložených prostředků v systému veřejného zdraví a zvýšení kvality poskytované péče.


 


 


Finanční prostředky bude Ministerstvo zdravotnictví čerpat z Evropských fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu, který je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury veřejné správy, veřejných služeb a územního rozvoje. Celkem je na modernizaci zdravotnictví v období 2007 až 2013 určeno více než 8 miliard Kč, průběžně budou tedy vyhlašovány další výzvy. Podrobné informace o současných výzvách jsou k dispozici na internetových stránkách www.mzcr.cz v sekci ›Evropská unie a evropské fondy› Evropské fondy›IOP›dokumenty nebo na www.strukturalni-fondy.cz/iop/3-2.


 


Originální verze tiskové zprávy: viz níže „Přílohy“.


 


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


 


 


 


 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?