Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo tendr na provozování letecké záchranné služby od roku 2021

Vytvořeno: 4. 10. 2019 Poslední aktualizace: 4. 10. 2019

Od roku 2021 budou leteckou záchrannou službu v ČR zajišťovat noví provozovatelé vrtulníků. Ministerstvo zdravotnictví v reakci na končící smlouvy vypsalo v dostatečném časovém předstihu veřejnou zakázku na provozování letecké záchranné služby na osmi stanovištích do konce roku 2028.

Hlavním cílem veřejné zakázky je zajištění dalšího rozvoje systému letecké záchranné služby, a to směrem k rozšíření a zkvalitnění celé služby při zachování co nejvyšší míry její bezpečnosti. Zadávací dokumentace vznikla ve spolupráci s širokou expertní komisí a vycházela z odborného dokumentu z roku 2018 „Současný stav a odborné, medicínské, provozní a technické požadavky na poskytování LZS v ČR v budoucnu“. „Veřejná zakázka na provozování letecké záchranné služby byla tvořena maximálně transparentně a ve spolupráci s těmi největšími odborníky v této republice. Cílem bylo maximálně zefektivnit a zkvalitnit tuto službu tak, aby se stala ještě více dostupnou,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Soutěž byla vypsána na osm stanovišť, zbylé dvě bude nadále provozovat Armáda a Policie. Česká republika tak bude stejně jako doposud pokryta celkem deseti vrtulníky letecké záchranné služby operující ve dne. Ministerstvo současně zvyšuje počet stanovišť s nepřetržitým provozem z pěti na šest. Parametry zadávací dokumentace byly zvoleny tak, aby došlo ke zlepšení 24hodinové dostupnosti letecké záchranky.

Nový systém provozování vrtulníků přináší sjednocení a standardizaci systému a fungování jednotlivých stanovišť bez ohledu na to, který provozovatel na nich vrtulník provozuje či bude provozovat. Provozovatelé vrtulníků budou mít povinnost respektovat metodický pokyn „Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby“, který ministerstvo vydalo nově v letošním roce. „Metodiku jsme vydali z toho důvodu, že v ČR jsou vrtulníky provozovány několika různými provozovateli a bylo tedy nezbytné vytvořit jednotná pravidla pro všechny. Divím se, že tato pravidla již nevznikla dříve. Jsem přesvědčen o tom, že to povede ke zvýšení kvality a bezpečnosti této služby,“ dodal ministr.  Zadávací dokumentace také předpokládá racionalizaci dostupnosti zásahů letecké záchranné služby v nepřístupném terénu. Speciální záchranné práce s lanovými technikami budou nově provádět jen vybraná stanoviště, čímž dojde k jejich maximální profesionalizaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě znaleckého posudku, který provedlo České vysoké učení technické v Praze, na 3,8 miliardy korun bez DPH. Zadávací dokumentace rozděluje zakázku na čtyři dílčí části tak, aby jeden provozovatel zajistil vždy jednu základnu s nepřetržitým provozem a jednu základnu s denním provozem. Složení těchto dvojic respektuje geografické hledisko základen, které spolu přímo sousedí, což může být z provozně-technického hlediska benefitem umožňujícím snížení celkové ceny, stejně jako možnost zajištění zálohování obou základen pouze jedním vrtulníkem.

Pro toto rozdělení jsme se rozhodli z důvodu toho, že v celé Evropě je objektivní nedostatek pilotů, který by při rozdělení zakázky na osm dílčích zakázek mohl přinést reálné riziko malého zájmu o základny s nepřetržitým provozem a preferencí provozně atraktivnějších stanic s provozem ve dne. Navíc podle závěrů znaleckého posudku na cenu přineslo dohromady toto spojení do dvojic snížení nabídkové ceny celkově o 800 milionů korun,“ vysvětlil náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula.

Zadávací dokumentace požaduje mimo jiné prokázání profesní způsobilosti a také zkušenosti s provozováním vrtulníku letecké záchranné služby. Uchazeč musí také předložit seznam minimálně pěti pilotů vrtulníku schopných komunikovat v češtině.

Vzhledem k tomu, že zahájení provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu vyžaduje specifické znalosti příslušných osob, které se na plnění úkolů letecké záchranné služby podílejí, bude dodavatel povinen zahájit na příslušné výjezdové základně ve spolupráci s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby součinnostní výcvik a školení členů posádky tak, aby byli do konce roku 2020 dostatečně secvičeni a připraveni na zahájení provozu.

Detail veřejné zakázky naleznete zde: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=281053.
 


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?