Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové mimořádné opatření ze dne 27.9. 2012 s účinností od 13:25 hodin

Vytvořeno: 27. 9. 2012 Poslední aktualizace: 27. 9. 2012

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové mimořádné opatření, které upravuje pozvolné uvolnění trhu s lihovinami o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, vč. tuzemáku a kozumního lihu.
Nové mimořádné opatření se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby a zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31.12.2011, pokud nejsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.

Dále se provozovatelům potravinářských podniků zakazuje vývoz a distribuce mimo území České republiky lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31.12.2011, pokud nejsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb..
 

Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby se přikazuje ve lhůtě 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto opatření zlikvidovat podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, obsažené ve spotřebitelském balení, jehož otevřením došlo do dne vyhlášení tohoto opatření k poškození nebo přetržení kontrolní pásky, s výjimkou těch lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, u nichž je protokolem o zkoušce z akreditované laboratoře doložena nezávadnost.

Přesné znění nového mimořádného opatření je k dispozici zde.

Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dne 20.9.2012, č.j. MZDR 32764/2012, a je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání, tj. od čtvrtku 27.9. od 13:25 hodin. 
 
Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.

 

Přehled dokumentů souvisejících s novým mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví  ze dne 27.9.2012 

Mimořádné opatření ze dne 27.9.2012

 

Přehled otázek a odpovědí vztahujících se k novému mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 27.09.2012

Přehled informací k postupu dle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. najdete na webu ministerstva zemědělství

Jak postupovat při odstraňování rizikových alkoholických nápojů? 

 

 

 

English version

Exceptional Measure of the MoH_270912_EN

Information on the new Exceptional Measure of the Ministry of Health of 27 September 2012_EN

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?