Ministerstvo zdravotnictví vydává publikaci Rádce pacienta, která přispěje k lepší orientaci pacientů při kontaktu se zdravotními službami

Vytvořeno: 21. 4. 2010 Poslední aktualizace: 21. 4. 2010

Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s předními odborníky připravilo pro české pacienty v rámci aktivit zaměřených na zvyšování bezpečnosti ve zdravotnictví publikaci s názvem Rádce pacienta. Ta má pomoci k jejich lepší orientaci při kontaktu se zdravotními službami, seznámí je s jejich právy a povinnostmi v rámci poskytování zdravotních služeb a posílí jejich postavení v systému zdravotnictví.
 
Publikace vznikla za odborného dohledu předního českého odborníka na kvalitu ve zdravotnictví Davida Marxe, vedoucího Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK Bohumila Seiferta, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Hany Cabrnochové a za spolupráce pacientských organizací z Koalice pro zdraví. „Rádce pacienta obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty,“ přibližuje obsah publikace ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Rádce pacienta je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat v systému poskytování zdravotních služeb a také pacientům, kteří nepracují s internetem, starším občanům, chronicky nemocným či rodinám s dětmi. „Medicína a s ní spojená zdravotní péče je velmi náročným a komplikovaným oborem. Je zapotřebí, aby zde každý znal svou úlohu, práva a odpovědnost. Proto jsme připravili tohoto rádce, který, jak pevně věříme, přispěje k tomu, aby se pacienti při kontaktu se zdravotními službami lépe orientovali,“ dodává Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví. „Jsem velice ráda za tuto iniciativu ministerstva. Pacienti potřebují znát svá práva, orientovat se a mít dostatek informací. Informovaný pacient lépe dodržuje léčbu a ví, co a proč dělá,“ říká Jana Petrenko, výkonná ředitelka Koalice pro zdraví.
 
Distribuce publikace Rádce pacienta bude probíhat průběžně v krajských nemocnicích a prostřednictvím praktických lékařů pro dospělé. V termínu od 26. do 30. dubna 2010 rovněž před krajskými nemocnicemi.
 
Práva pacientů jsou jedním z důležitých témat v rámci celé Evropské unie a neděle 18. dubna 2010 byla vyhlášena 4. Evropským dnem pacientských práv. Ten je příležitostí ocenit záslužnou práci pacientských organizací, které naplňují své poslání nejen aktivní pomocí samotným pacientům, ale podávají pomocnou ruku stejně tak i jejich rodinným příslušníkům, pomáhají i jim vyrovnat se s problémy, které choroba do rodiny přináší.
 
Pro více informací kontaktujte: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: pdf
radce-pacienta.pdf (878,95 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?