Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádné opatření u elektronických receptů pro předepisování léčebného konopí

Vytvořeno: 17. 12. 2015 Poslední aktualizace: 17. 12. 2015

 

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze není SÚKL oprávněn provozovat služby, které umožňují předepisovat a vydávat prostřednictvím elektronických receptů tzv. léčebné konopí. Vzhledem k tomu, že této skupině pacientů by tak bylo znemožněno na předpis získat léčebné konopí, přistoupilo MZ k mimořádnému opatření, které vydává na základě ustanovení § 11 písm. h zákona o léčivech.

Tímto opatřením po dobu nemožnosti předepisování a vydávání léčebného konopí prostřednictvím elektronického receptu bude umožněno léčebné konopí pacientům předepisovat a vydávat na základě receptů s modrým pruhem, jak je tomu dosud v případě návykových látek.

 

 

Toto opatření je účinné okamžikem jeho vydání a je vyvěšeno na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR na jeho webových stránkách.

Z pohledu pacientů se nic dramatického nezmění, své léčebné konopí budou moci i nadále řádně získávat. Vydávaným opatřením Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje, aby i nadále léčebné konopí mohlo být pacientům předepisováno, mění se dočasně pouze forma předpisování, kterou po dobu nefunkčnosti nebude elektronický recept, nýbrž recept s modrým pruhem.

Předepisující lékaři tedy vůči pacientovi, kterému by mělo být předepsáno léčebné konopí, budou postupovat stejným způsobem, pouze se mění forma předepisování z elektrické na listinnou.

Podobně pak u lékáren, jako výdejců léčebného konopí, nedojde k žádné změně, samozřejmě až na otázku formy uplatnitelného receptu. Pokud pacienti předloží listinný recept s modrým pruhem na vydání léčebného konopí, tak jej získají.

Důležitým sdělením avšak je, že kromě formy předpisu na léčebné konopí se nic dalšího nemění.

Umožňujeme předepisovat a vydávat léčebné konopí i nadále. Pouze se snažíme překlenout období, kdy by nebylo možné léčebné konopí z objektivních důvodů předepisovat a vydávat, a to v zájmu pacientů, kteří jej potřebují.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?