Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení pro občany, kteří cestují do Chorvatska a Francie

Vytvořeno: 27. 8. 2020 Poslední aktualizace: 28. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace nebude pro další týden měnit seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Vydává však důrazné doporučení pro všechny občany, kteří cestují do Chorvatska a Francie, kde se epidemiologická situace zhoršuje.

Červené zůstává nadále Španělsko a Rumunsko. Při návratu z těchto zemí je nutné podstoupit na území ČR do 72 hodin test na COVID-19. Toto pravidlo také platí pro zahraniční pracovníky z těchto zemí a dále ze všech zemí označených v seznamu hvězdičkou a všech mimo unijních států neuvedených v seznamu. Na seznamu zemí s hvězdičkou bude od pondělí pouze Lucembursko a Malta. Vzhledem ke zlepšení situace se ruší povinnost testování při vstupu do republiky u pracovníků z Belgie a Bulharska zaměstnaných v ČR.

 

Ministerstvo zdravotnictví věnuje zvýšenou pozornost a denně vyhodnocuje situaci zejména v Chorvatsku a Francii, kde počty nakažených v posledním týdnu vzrostly. Zvýšené epidemiologické riziko je v chorvatské Splitsko-dalmatinské župě, ve Francii jsou to oblasti Île-de-France a Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ministerstvo zdravotnictví pro cesty do těchto zemí občanům důrazně doporučuje dodržovat základní hygienická pravidla.

Občané by měli brát naše doporučení velmi vážně a rozhodně situaci nepodceňovat. Zejména v místech, kde se vyskytuje větší množství osob, je nutné dodržovat bezpečné rozestupy, nosit roušku a pravidelně si umývat, popř. dezinfikovat ruce. Občané by také měli v těchto lokalitách zvážit návštěvu velkých akcí. Bohužel právě párty na pobřeží jsou častým případem nákazy, které mají pak ve svém důsledku desítky pozitivních kontaktů napříč celou republikou,“ vysvětlila Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR.

 

Doporučení hlavní hygieničky ČR pro cesty do Chorvatska a Francie

 • Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže atd.).
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Dodržujte zásady hygieny rukou. V případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek, umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou.
 • Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat!

Doporučení hlavní hygieničky ČR cestovatelům po návratu z Chorvatska a Francie

 • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
 • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
 • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
 • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
 • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

 
Další aktuální informace najdete na našem specializovaném webu: koronavirus.mzcr.cz.

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?