Ministerstvo zdravotnictví vydalo úhradovou vyhlášku pro rok 2022 ve Sbírce zákonů

Vytvořeno: 2. 11. 2021 Poslední aktualizace: 2. 11. 2021

Úhradová vyhláška pro rok 2022 počítá s meziročním nárůstem úhrad ve všech segmentech zdravotní péče o téměř 9 %. Na zdravotní péči po odečtení nákladů souvisejících s covid-19 míří o téměř 37 miliard korun navíc.

Vyhláška klade velký důraz na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Pacienti se mohou těšit například na dostupnější stomatologickou péči, delší ordinační hodiny i nové služby praktických lékařů, lepší dostupnost fyzioterapie a rehabilitační péče, gynekologů i ambulantních specialistů. Dochází také k růstu objemu poskytovaných služeb v oblasti screeningů a lůžkové péče. Právě v případě lůžkové péče nemocnic bude hrát roli zavedený systém CZ-DRG, který umožňuje nemocnicím dohánět odloženou péči. Zároveň dochází nad rámec dohod z dohodovacímu řízení k vyšším růstu úhrad všech segmentů, aby došlo k pokrytí navýšení osobních nákladů zdravotníků pro rok 2022.

„Celkem, v rámci úhradové vyhlášky, míří příští rok na zdravotní péči o téměř 37 miliard korun navíc po odečtení nákladů souvisejících s covid-19. Díky nim se podaří ještě více zkvalitnit úroveň poskytované péče, která bude pacientům navíc zase o něco blíže,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nově bude z paušální úhrady vyčleněna operační robotika a bude hrazena bez limitací a dalších regulačních opatření. Robotická chirurgie má potenciál rychleji obnovit dostupnost péče po epidemii covid-19 a snížit aktuální čekací doby, proto se Ministerstvo zdravotnictví ve veřejném zájmu rozhodlo hradit ji výkonnostním způsobem podle CZ-DRG.

Nad rámec dohody je dále z dohodovacího řízení definována bonifikace pro poskytovatele, který zajišťuje paliativní péči prostřednictvím samostatného paliativního týmu v nemocnicích. Ministerstvo zdravotnictví také výrazně navýšilo úhradu ambulantní i lůžkové dětské psychiatrické péče. Narovnání financování pomůže přitáhnout více budoucích psychiatrů do dětského oboru a může vést k navýšení péče o dětské klienty.

Rozdělení úhrad v příštím roce vychází z odhadovaného růstu příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění. Očekávané příjmy v roce 2022 činí částku 433,2 miliard korun, což znamená meziroční nárůst o 30,3 miliard korun. Náklady na zdravotní služby, s výjimkou nákladů na covid-19, jsou pro rok 2022 odhadovány na 411 miliard korun. V meziročním srovnání se jedná o růst ve výši necelých 37 miliard korun, tj. 9,6 %. Samostatnou kapitolu pak tvoří výdaje spojené s covid-19, jejichž výše pro rok 2021 vysoce přesáhne částku 30 mld. Kč, a to podle průběhu podzimní čtvrté vlny epidemie a strategie očkování třetí dávkou vakcíny proti covid-19. Výše těchto nákladů pro rok 2022 záleží na celé řadě faktorů. Po přičtení nákladů na
covid-19 se celkové náklady na zdravotní služby v roce 2022 odhadují na 426 mld. Kč. Celkové náklady zdravotních pojišťoven včetně ostatních nákladů se pro rok 2022 odhadují na 439,6.

Úhradová vyhláška v maximální možné míře respektuje výsledek dohodovacího řízení mezi zástupci poskytovatelů a zdravotních pojišťoven.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?