Ministerstvo zdravotnictví vydalo u příležitosti Světového dne hepatitidy edukativní brožuru k problematice poranění ostrými předměty

Vytvořeno: 28. 7. 2023 Poslední aktualizace: 28. 7. 2023

V souvislosti se „Světovým dnem hepatitidy“ se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo vydat edukativní brožuru k problematice poranění ostrými předměty. Brožura je primárně určena pro zdravotnická zařízení a školy se zdravotnickým zaměřením s cílem osvěty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje význam dané problematiky, a proto každoročně provádí monitoring na základě dat zaslaných od krajských hygienických stanic a pravidelně připravuje prezentace týkající se poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních. To vše s cílem apelovat na důsledné dodržování veškerých postupů při práci s ostrými předměty ve zdravotnictví, v jehož důsledku by mohlo dojít ke vzniku infekčního onemocnění přenosného krví. Mezi závažné infekční nemoci přenášené krví patří právě virové hepatitidy B, C a HIV/AIDS.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou všeobecné a praktické sestry. Vysoká míra ohrožení je také u lékařů a pracovníků v sociálních službách. Nejčastější příčinou bývají bodná poranění způsobená injekčními jehlami. K poranění nejčastěji dochází v souvislosti s chybnou manipulací při práci s ostrými předměty. Ta vychází z nedodržení standardních pracovních doporučení a postupů před znehodnocením ostrého předmětu nebo nepoužíváním osobních ochranných pomůcek.

Poranění ostrými předměty patří mezi velmi častá a každý zdravotnický i nezdravotnický personál by měl znát rizika, která ho můžou ohrožovat na zdraví. Znalost rizik při práci s ostrými předměty je základem pro účelnou prevenci poranění. I jedno jediné poranění může ovlivnit celý následující život a nelze jej vzít zpět.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?