Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované algoritmy a doporučení

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Poslední aktualizace: 20. 4. 2020

V zájmu zajištění jednotného postupu při organizaci a provádění protiepidemiologických opatření v souvislosti s výskytem koronaviru vydává Ministerstvo zdravotnictví několik změn a doporučení.

U algoritmu testování osob s klinickými příznaky covid-19 metodou PCR dochází ke změně klinických kriterií hodnocení onemocnění, mezi která nově patří teplota 37,3 stupňů celsia a vyšší, zažívací obtíže a ztráta chuti a čichu. Pacient je považován za vyléčeného po dvou po sobě jdoucích negativních výsledcích PCR vyšetření.
V případě algoritmu testování k ukončení karantény dochází ke změně kritérií, do nichž nově patří provedení rychlotestu osobě bez zdravotních obtíží 14 dnů od začátku karantény. V případě, že jí byl, nejdříve však 14 dnů od nařízené karantény, proveden PCR test z výtěru z horních cest dýchacích, například z důvodu rodinné karantény, kde se léčí covid-19 nemocný člověk, lze při jeho negativním výsledku a splnění uvedených kritérií, karanténu ukončit. V tomto případě, se rychlotest neprovádí.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň vydává kritéria pro ukončení karanténních opatření u osob s neprovedeným laboratorním vyšetřením nebo laboratorně nepotvrzeným onemocněním, tedy takzvaných kontaktů. Osobám, u kterých byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s pozitivním pacientem, případně z důvodu návratu z rizikových zemí, může být karanténa ukončena po splnění klinických a laboratorních kritérií, mezi které patří uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené domácí karantény, nepřítomnost klinických příznaků onemocnění, provedení krevního testu z kapilární krve na přítomnost protilátek a negativní výsledek na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG v rychlotestu.
Společně s tím vydalo Ministerstvo zdravotnictví doporučení k provádění rychlotestů pro praktické lékaře. Pro bezpečné provádění rychlotestů je nezbytné, aby osoba, která provádí testy, používala osobní ochranné prostředky, testy prováděla v prostoru splňujícím požadované minimální vybavení a po provedení testu zabezpečila plošnou dezinfekci prostoru.

Více informací naleznete v sekci Pro zdravotníky na našem webu věnovaném koronaviru.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?