Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s předsedkyní Poslanecké sněmovny vyjednalo možnost mimořádných dodávek korejských antibiotik pro děti už pro letošní podzim

Vytvořeno: 31. 3. 2023 Poslední aktualizace: 12. 7. 2023


Pracovní cesta Markéty Pekarové Adamové a náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka stvrdila několikaměsíční jednání o možných mimořádných dodávkách antibiotik z Jižní Koreje i možném vstupu korejských léčiv na český trh. Ten by v případě úspěchu diverzifikoval dodávky léků do Česka a pomohl nejen předcházet výpadkům dodávek, ale také snížit závislost českého trhu na omezeném počtu výrobců.

Přepis tiskové konference

Na základě jednání nyní korejské farmaceutické společnosti v rámci první fáze dojednaného postupu připravují dokumentaci, kterou doloží bezpečnost, účinnost a jakost svých léčiv. Dokumentaci posoudí Státní ústav pro kontrolu léčiv a v případě pozitivního stanoviska je Ministerstvo zdravotnictví připraveno vydat dočasné opatření podle zákona o léčivech, kterým by povolilo distribuci, výdej a použití mimořádných dodávek antibiotických suspenzí určených pro děti a po souhlasu vlády také stanovit jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Dodávky korejských výrobců by se mohly pohybovat v řádu statisíců balení.

„Ministerstvo zdravotnictví dělá vše pro to, aby nedostatek léčiv vyřešilo nejen pro současné období, ale i v dlouhodobé perspektivě. Už od začátku současného nedostatku proto jednáme s výrobci v Evropské unii i mimo ni a dojednáváme dodávky pro pokrytí české spotřeby. Pro dlouhodobé řešení je ale nezbytné také snížit výlučnou závislost českého trhu na konkrétních výrobcích léčiv tak, aby výpadky jednoho dodavatele nevedly ke kolapsu celého segmentu lékového trhu. Moc děkuji paní předsedkyni Pekarové Adamové, že k tomu svým jednáním v Jižní Koreji pomohla udělat velký krok,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V jednání je i standardní vstup korejských léčiv na český lékový trh. Ten by mimo jiné posílil odolnost českého trhu proti výpadkům léčiv, zvýšil konkurenci a snížil závislost České republiky na jednotlivých dodavatelích léčiv. K tomu je potřeba splnění všech náležitostí evropské i české farmaceutické legislativy.

„Jednání o dodávkách léků z Jižní Koreji byla skvělou ukázkou spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví. Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, který mě doprovázel i na jednání s korejským premiérem, byl výborně připraven a kompetentně vyjednával s farmaceutickými společnostmi i tamními úřady. Výsledkem společného úsilí tak je nejen šance na mimořádné dodávky dětských antibiotických suspenzí již pro letošní podzimní sezónu, ale také dlouhodobá spolupráce s korejskými partnery,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?