Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s MŠMT začalo pravidelně testovat žáky a zaměstnance škol

Vytvořeno: 14. 4. 2021 Poslední aktualizace: 14. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo pravidelné antigenní testování ve školách. Důvodem jsou preventivní protiepidemická opatření a zachycení případných zdrojů nákazy onemocnění COVID-19. Za první dva dny bylo otestováno 521 660 osob.

Během prvního dne bylo otestováno 354 648 žáků a 138 766 zaměstnanců školských zařízení. Z testování vyšly nižší stovky pozitivních případů. O den později podstoupilo antigenní test 17 519 žáků a 10 727 zaměstnanců školských zařízení.

„Návrat dětí do škol je dlouhodobě jednou z našich priorit. Je proto pozitivní zprávou, že se opět podařilo otevřít školy a nastavit systém pravidelného testování, které je velmi dobrou formou efektivní prevence. Díky testování jsme schopni zachytit potenciální zdroje nákazy a zamezit tomu, aby se onemocnění nekontrolovaně šířilo v žákovské komunitě,“ popisuje význam testování ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

„Nízké číslo zachycených pozitivních případů naznačuje, že dosavadní opatření měla smysl. Žáci přišli do škol z domácností, kde bylo riziko nákazy minimální,“ popisuje situaci ve školách hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

„Jde zatím pouze o pilotní data ze dvou dnů, která nelze zobecňovat. Data dokládají, že testování ve školách je datově a informačně podchyceno. Pro celkové vyhodnocení záchytů bude nutné vyčkat  na uzavření dat minimálně za celý týden. Samotný efekt škol se může projevit nejdříve za 10 dní. Děti přišly do škol z domácností,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.


Odbor komunikace s veřejností
Jana Schillerová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?