Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s koronavirem navyšuje laboratorní kapacity

Vytvořeno: 2. 3. 2020 Poslední aktualizace: 2. 3. 2020

 

Veškeré vzorky doposud na koronavirus testovala Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu v Praze. Ministerstvo zdravotnictví ode dneška navyšuje laboratorní kapacity o další čtyři místa. „Chceme být připraveni, pokud by počet vzorků skokově narostl. Cílem je také zkrátit dojezdové doby sanitek se vzorky do laboratoře a urychlit tak diagnostiku,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nově bude provádět diagnostiku onemocnění koronaviru COVID-19 i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice v Motole. Potvrzení všech nejasných a pozitivních výsledků však bude nadále provádět Národní referenční laboratoř. Ta bude taktéž v případě pozitivních výsledků organizovat křížové potvrzení v laboratoři v Berlíně. „První vzorky by nově zapojené laboratoře mohly postupně začít testovat již dnes odpoledne. Výsledky budou zasílat k nám na Ministerstvo zdravotnictví. My je budeme denně zveřejňovat a v případě pozitivních výsledků budeme samozřejmě neprodleně informovat veřejnost,“ doplnil ministr. Ministerstvo zdravotnictví také upozorňuje, že testování na koronavirus bude probíhat výhradně v těchto pěti vybraných laboratořích.

Testování na koronavirus je diagnostické. Stejně jako v okolních státech Evropy je v ČR dodržován postup laboratorního vyšetření osob pouze v indikovaném případě podezření na onemocnění COVID-19. Případ vyžadující laboratorní diagnostiku je případ splňující podmínky: pacient trpí akutním respiračním onemocněním (kašel, teplota, dušnost) a v období 14 dní před začátkem prvních příznaků byl v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo pravděpodobným případem infekce COVID-19 nebo pobýval v oblasti s předpokládaným přenosem onemocnění v populaci. Testováni budou také hospitalizovaní pacienti s těžkým průběhem respiračního onemocnění bez epidemiologické anamnézy. Kritéria pro laboratorní testování osob jsou vyhodnocena epidemiologem krajské hygienické stanice.

Testování probíhá pouze u jedinců, kteří splnili tyto podmínky. V opačném případě by negativní výsledek vyšetření přítomnosti viru u osoby bez jakýchkoliv klinických příznaků mohl vést k nesprávnému závěru, protože vypovídá pouze o situaci organismu v okamžiku odběru, ale nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti“. Informace o testování naleznete také zde


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?