Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo se Světovou zdravotnickou organizací dohodu o další spolupráci

Vytvořeno: 15. 7. 2020 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a Regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge Jr. dnes společně podepsali Dvouletý plán spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu na léta 2020 – 2021. Dokument byl obdobně jako s dalšími státy podepsán v rámci společné videokonference. Dohoda si klade za cíl pružněji reagovat na aktuální potřeby, jako v případě covid-19.

Plán spolupráce 2020 – 2021 představuje rámec pro spolupráci MZ ČR a Regionální úřadovny WHO pro Evropu, který definuje prioritní oblasti této spolupráce, její očekávané výsledky, finanční rámec i charakter. Priority zakotvené v pracovním plánu vychází z 13. Všeobecného programu práce WHO na roky 2019 – 2023. Jedná se především o posílení systému veřejného zdraví a jeho připravenost na mimořádné situace v reakci na pandemii covid-19, zlepšení zdravotnických informačních systémů nebo podpora národního výzkumu a vědy v oblasti zdraví. Plán spolupráce i nadále počítá s pokračováním prací na auditu systému veřejného zdraví (Public Health Audit) v oblasti duševního zdraví, alkoholu nebo mezinárodních klasifikací nemocí. „Již tradiční dvouletá dohoda s WHO nově reflektuje také oblast krizové připravenosti. V souvislosti s pandemií covid-19 je tento aspekt spolupráce klíčový,“ uvedl k dohodě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

ČR sjednává Dvouletou smlouvu o spolupráci od roku 1998. Na základě rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí ČR, kdy již nebylo umožněno uzavřít Dvouletou smlouvu o spolupráci, přistoupilo MZ po konzultaci s WHO k obměně formátu dokumentu a nyní se bude jednat o Plán spolupráce. Na roky 2020–2021 počítá tento plán s rozpočtem téměř 4 000 000 Kč (cca 170 000 USD). Příjemcem finančních prostředků jsou řešitelé jednotlivých aktivit (např. SZÚ, odborné společnosti ČLS JEP aj.). Aktivity i řešitelé jsou vybíráni ve spolupráci odborných útvarů MZ a Národní kanceláře WHO. 


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?