Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s Českou asociací sester memorandum garantující zlepšení podmínek nelékařských pracovníků

Vytvořeno: 8. 3. 2011 Poslední aktualizace: 8. 3. 2011

Ministr zdravotnictví Leoš Heger a prezidentka České asociace sester Dana Jurásková uzavřeli společné Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Stejně jako v případě lékařů chce ministerstvo i nelékařským pracovníkům touto cestou garantovat zlepšení podmínek. Memorandum se zaměřuje zejména na oblasti vzdělávání, posilování kompetencí, reformní a protikorupční kroky ministerstva a rovněž zvyšování platů nelékařských pracovníků.
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR bude i nadále ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociací sester pracovat na zlepšování systému vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a budou optimalizovány kompetence dle profesních skupin, jednotlivých oborů a pro různé typy zdravotnických zařízení. „V souvislosti s přípravou reformy budou významně posíleny kompetence všeobecných sester a ostatních nelékařů (zdravotních laborantů, radiologických asistentů, fyzioterapeutů), zejména v segmentu primární péče, domácí péče a dlouhodobé péče. Součástí reformy bude také významné posílení domácí ošetřovatelské péče,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger, a dodává: „Cílem je maximální využití dosaženého stupně vzdělání při zachování bezpečí a kvality poskytované zdravotní péče.“
 
V souvislosti se zvyšováním efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky plánuje ministerstvo navyšování průměrných platů nelékařů úměrně navyšování platů lékařů. V memorandu upozorňuje ředitele všech přímo řízených nemocnic a Asociaci krajů ČR, aby v zájmu udržení stability dodržovali pravidla pro odměňování nelékařů a jejich zařazování podle náplní činností v odpovídajících platových třídách Katalogu prací.
 
„Věřím, že podepsání memoranda vnese do řad nelékařských pracovníků, a zejména pak sester, větší klid a jistotu. Jsem velice ráda za tento vstřícný krok ministerstva zdravotnictví a doufám, že jednotlivé body memoranda budou v plné míře naplněny,“ dodává prezidentka České asociace sester Dana Jurásková.
 
Reformní, protikorupční kroky a legislativní úsilí Ministerstva zdravotnictví ČR budou směřovat k naplnění Programového prohlášení vlády. K naplnění tohoto cíle bude ministerstvo spolupracovat se širokou odbornou veřejností, zastoupenou zejména Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Českou asociací sester a Radou poskytovatelů zdravotní péče. Připravované změny budou průběžně projednávány se zástupci odborů a pacientských organizací, přičemž první návrh bude připraven do 30. června 2011.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Memorandum naleznete viz. Příloha

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?