Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo semináře pro nemocniční ombudsmany a IT odborníky

Vytvořeno: 12. 10. 2018 Poslední aktualizace: 12. 10. 2018

Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo ve dnech 11. a 12. října 2018 dva semináře. Ve čtvrtek se v budově Ministerstva zdravotnictví uskutečnil seminář pro nemocniční ombudsmany. O den později se v Nemocnici na Homolce sešli IT odborníci z českých nemocnic.

„V současné době působí v nemocnicích v České republice přibližně 25 ombudsmanů. Většina jich je v nemocnicích přímo řízených ministerstvem zdravotnictví, několik jich pracuje i v nemocnicích, jejichž zřizovatelem jsou kraje. Rozhodli jsme se pozvat je a uspořádat pro ně odborné přednášky a také besedu o jejich roli v nemocnici, abychom jim pomohli v jejich nelehké práci,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví pro oblast legislativy a práva Radek Policar.

Cílem akce bylo informovat ombudsmany o hlavních oblastech, které se týkají jejich práce, upozornit je na právní aspekty a podělit se s nimi o zkušenosti ze spolupráce s pacienty a s pacientskými organizacemi. „Důležitá pro nás je i zpětná vazba. Dozvěděli jsme se, jak by ministerstvo zdravotnictví mohlo nemocničním ombudsmanům pomoci v jejich práci, co bychom měli zlepšit a jak nemocniční ombudsmany podpořit. Vnímáme je totiž jako důležité mediátory mezi pacienty a nemocnicemi, kteří přispívají na jedné straně k eliminaci zbytečných sporů už v samotném zárodku, na druhé straně k obhajobě zájmů a potřeb pacientů tak, aby fungování nemocnic bylo k pacientům a jejich blízkým vstřícnější“ zdůraznil náměstek Radek Policar.

V pátek 12. října pořádalo ministerstvo zdravotnictví v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce seminář pro vedoucí IT oddělení ze všech nemocnic v České republice. Na tomto setkání představitelé ministerstva zdravotnictví podrobně vysvětlili IT odborníkům návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví a seznámili je s dalšími chystanými kroky v rámci národní strategie elektronického zdravotnictví.

Podle náměstka Radka Policara je důležité, aby pracovníci IT oddělení nemocnic byli informováni o záměrech ministerstva zdravotnictví v oblasti elektronizace a mohli je aplikovat při svých strategických úvahách, plánech rozvoje a investičních plánech jednotlivých nemocnic.

Ministerstvo zdravotnictví bude v pořádání podobných seminářů pro odborníky z nemocnic pokračovat.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?