Ministerstvo zdravotnictví úspěšně dokončilo pilotní fázi Programu pozitivního rodičovství. Projekt Triple P pokračuje v podpoře rodin i nadále

Vytvořeno: 15. 5. 2024 Poslední aktualizace: 15. 5. 2024

 

Na jaře letošního roku přechází pilotní projekt světově uznávaného programu do navazující fáze “Triple P II”.  Během několika let fungování pod záštitou Ministerstva zdravotnictví bylo v metodice pozitivního rodičovství odborně proškoleno a akreditováno 53 lektorů napříč celou Českou republikou. Díky skupinovým kurzům pro rodiče pořádaných v jednotlivých centrech bylo podpořeno více než 750 pečujících osob.

Program nese název Triple P podle anglického Positive Parenting Program. Byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu. V současné době se využívá ve více než 37 zemích – od domovské Austrálie přes Asii a Ameriku (včetně té jižní) až po Evropu. To dokazuje jeho efektivitu napříč kulturami, jazyky a zeměmi dokazující pozitivní dopad na zdraví rodičů a dětí.

„Víme z výzkumu, že z programu Triple P benefitují nejen děti. Pokud je pro rodiče snadnější zvládat své děti, když se cítí sebevědoměji a sebejistěji, tak i oni cítí větší pohodu a klid ve své roli,” shrnuje účinnost Triple P Dominic Weston, zástupce vedoucího školení a implementační konzultant Triple P ve Velké Británii. Cílem Ministerstva zdravotnictví bylo zpřístupnit českým rodinám program, který je ověřen více než 30letou praxí a podložen výzkumy vědeckých týmů po celém světě. „Systém Triple P je flexibilní způsob, jak podporovat rodiny. Není to program pouze pro rodiny s velkými výchovnými problémy. Je vhodný pro všechny rodiče bez ohledu na to, jak moc velké či malé problémy mají. V Triple P jsme přesvědčeni, že každý rodič někdy potřebuje podporu či radu,” dodává k programu Dominic Weston, který do České republiky zavítal již několikrát u příležitosti školení českých lektorů Triple P a zahájení a ukončení pilotního projektu

Po úspěšné listopadové konferenci Triple P s účastí důležitých zahraničních partnerů bylo vyhodnoceno, že pokračování programu má pro české rodiče a děti významné opodstatnění, což následně vedlo k zajištění pokračování v dalších letech. Projekt Rozšíření systému Triple P – Programu pozitivního rodičovství v rámci České republiky, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_031/0004247 je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Systém Triple P byl během tříletého působení rozšířen do 11 krajů České republiky. Proběhly odborné konference, osvětová kampaň a zejména samotné kurzy pro rodiče, které napomohly k uvedení tématu pozitivního rodičovství do podvědomí v sociální sféře. 

Projekt úspěšně podpořil oblast prevence v péči o duševní zdraví dětí v ČR prostřednictvím pilotní implementace australské licence Triple P. Díky dosaženému úspěchu v implementaci bude program Triple P pokračovat ve své navazující fázi ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, neboť meziresortní spolupráce představuje slibnou cestu k dalšímu posilování duševního zdraví dětí a rodin v ČR,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Pro velký zájem překročil pilotní projekt své původní ukazatele a díky podpoře resortu zdravotnictví se podařilo jej zpřístupnit většímu počtu rodin, než bylo původně v úmyslu.  Plány navazujícího projektu budou prezentovány na online konferenci s názvem Program pozitivního rodičovství Triple P v období 2024–2027 již 5. června 2024. 

Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu. 

Kontakt pro média: Bc. Michaela Procházková, michaela.prochazkova@mzcr.cz. 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?