Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na blížící se sezónní chřipku

Vytvořeno: 11. 10. 2012 Poslední aktualizace: 11. 10. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR apeluje na českou veřejnost, aby věnovala zvýšenou pozornost možnostem prevence proti chřipce v souvislosti s příchodem podzimu a chřipkové sezóny. Chřipka představuje závažnou infekci, kterou se v  České republice každoročně nakazí statisíce obyvatel, přičemž až ve dvou tisících případech končí onemocnění úmrtím. Nejúčinnější prevencí proti chřipce a následným komplikacím je očkování. Ideálními termíny pro očkování proti chřipce jsou měsíce říjen a listopad.

V České republice je však proočkovanost populace stále nízká, a to kolem 5 procent, zatímco ve státech západní Evropy se celková proočkovanost pohybuje mezi 12 až 26 procenty populace. „Řada lidí si neuvědomuje závažnost zdravotních důsledků, které může chřipka způsobit a které mohou právě v případě absence očkování vést i k úmrtím. Záludnost chřipky spočívá v častém vzniku komplikací, které dále zhoršují prognózu onemocnění,“ zdůrazňuje ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Očkování vede ve všech věkových skupinách k výraznému snížení výskytu onemocnění chřipkou a ke snížení návštěv lékaře. U starších osob dochází v důsledku očkování k poklesu potřeby hospitalizace pro pneumonii a chřipku o 30 až 70 procent a riziku úmrtí až o 80 procent. U dětí, které jsou druhou nejrizikovější skupinou, pak vede mimo jiné ke snížení výskytu zánětu středního ucha. „Osobám starším 65 let a těm z rizikových skupin je očkování proti chřipce již několik let hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to buď zcela, nebo s minimální spoluúčastí pacienta,“ upřesňuje Leoš Heger. Důraz na očkování proti chřipce by měl být ale kladen i u zdravotnických pracovníků, čímž se snižuje riziko přenosu onemocnění na pacienty. Zejména by měl být očkován zdravotnický personál, který poskytuje péči osobám ve vysokém riziku vzniku chřipkových komplikací.
 
Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že chřipkový virus má schopnost vydržet aktivní i po určitou dobu mimo hostitelský organismus a je možné se nakazit i z předmětů, které jsou potřísněny sekrety nemocného (telefonní sluchátka, držadla v MHD, hračky, použité kapesníky apod.). Proto je v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění důležité pečlivě dbát na hygienu, zejména mýt si ruce mýdlem před jídlem a po příchodu z venku domů či do zaměstnání.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?