Ministerstvo zdravotnictví spustilo projekt Pacientský hub

Vytvořeno: 22. 12. 2020 Poslední aktualizace: 22. 12. 2020

Unikátní projekt Ministerstva zdravotnictví Pacientský hub zahájil svoji činnost. Jeho cílem je poskytovat zázemí pro rozvoj a vzdělávání občanské společnosti ve zdravotnictví. Prostory Pacientského hubu na neformálním setkání s novináři a pacientskými organizacemi představil náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar.

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 z programu Zdraví.

Projekt je jedinečný svým zaměřením na podporu pacientských organizací a pacientů. Projekt má primárně za cíl pacientským organizacím zajišťovat komplexní vzdělávací program, a to prostřednictvím seminářů, workshopů a setkávání s odborníky. Sdílený pracovní a komunitní prostor v pražských Vršovicích poskytuje prostor pro práci, spolupráci a sdílení dobré praxe. Kromě fyzických prostor Pacientský hub taktéž spravuje interaktivní webový portál a aktivně se podílí na rozvoji online komunity na sociálních sítích.

„Ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje důležitost pacientských organizací a jejich práce pro pacienty. V tomto ohledu hrají skutečně nezastupitelnou roli. Věřím, že činnost Pacientského hubu výrazně přispěje k posílení jejich soběstačnosti, nezávislosti a kompetentnosti pro obhajování zájmů a práv pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Do programu se mohou registrovat a plně jej využívat členové a členky pacientských organizací. Prostor však bude otevřen i široké veřejnosti, a to skrze volnočasové, komunitní a osvětové aktivity, stejně tak jako pro akce s cílem zvýšit zdravotní gramotnost.

„Letošní rok byl pro všechny z nás ve znamení dramatických událostí a zkoušek. V porovnání s tím, čím procházíme, je otevření Pacientského hubu balzámem na duši,“ řekl náměstek pro legislativu a právo Radek Policar a dodal: „Věřím, že se již brzy dočkáme plného zprovoznění, jakmile se zlepší epidemická situace.“

Pacientský hub však nezahálí ani v době mimořádných opatření. Vzdělávací program probíhá čile v online podobě. V listopadu proběhl webinář k negrantovému fundraisingu, začátkem prosince uspořádal hub diskuzní setkání k digitalizaci a webinář k pořádání akcí online.

V oblasti vzdělávání je pro Pacientský hub důležitá bilaterální spolupráce s partnerskou organizací Norsk Revmatikerforbund (NRF). Jedná se o jednu z největších norských pacientských organizací s více než 34 000 členy, která je zaměřena na prevenci a boj s revmatickými onemocněními a na muskuloskeletální poruchy. NFR bude Pacientskému hubu poradcem zejména při tvorbě e-learningových vzdělávacích programů, se kterými má letité zkušenosti.

Projekt rovněž významně podpořila Městská část Praha 10, která Ministerstvu zdravotnictví poskytla nově zrekonstruované a bezbariérové prostory. Spolupráce bude nadále pokračovat propojováním aktivit hubu s činnostmi organizací i obyvatel této městské části.

Jak vypadají prostory Pacientského hubu?

Prostory Pacientského hubu se nacházejí na adrese U Vršovického nádraží 30, Praha 10 – Vršovice. Prostor o celkové rozloze 340 m2 bude v provozu každý všední den od 8:30 do 17:00 hodin. Návštěvníci mohou v tomto čase využívat multifunkční prostor o rozloze 72 m2, který bude především plnit funkci pracovního zázemí se stoly s nastavitelnou výškou a sdílenými počítači. Snadno jej ale lze proměnit na konferenční sál, galerii či promítací místnost.

Registrovaným členům budou dále k dispozici 3 plně vybavené zasedací místnosti o rozloze 10 m2, 12 m2 a 30 m2, kuchyň včetně prostoru pro odpočinek a relaxaci a sociální zařízení. Na zbylé ploše se nachází 6 kanceláří, z nichž 2 v tuto chvíli slouží jako zázemí pro zaměstnance Ministerstva zdravotnictví ČR a 4 využijí další subjekty, jež se o prostory budou moci v nadcházejícím roce ucházet v rámci veřejné soutěže.

Co jsou Fondy EHP a Norska?

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Patří mezi ně také Česká republika, která má s těmito fondy dlouhodobě vynikající spolupráci.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?