Ministerstvo zdravotnictví spustilo dotazníkové šetření spokojenosti zdravotnického personálu

Vytvořeno: 21. 8. 2018 Poslední aktualizace: 21. 8. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí


S cílem zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními připravilo Ministerstvo zdravotnictví internetové dotazníkové šetření. Na základě jeho výsledků vypracuje strategický dokument, který předá jako doporučení zdravotnickým zařízením.

Díky dotazníkovému šetření získá ministerstvo přehled o základních problémech, které se u nelékařského personálu při výkonu jejich profese objevují. „Zpětná vazba z terénu je pro nás nesmírně důležitá. Rozhodli jsme se proto provést vlastní dotazníkové šetření a nespoléhat na průzkumy a informace od jiných subjektů. Doufám, že se do průzkumu zapojí maximum respondentů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dotazník vznikal v posledních měsících mimo jiné i z podnětu široké odborné veřejnosti a samotného personálu nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

„Velmi se těším na výsledky šetření. Očekávám, že od respondentů získáme nové informace a podněty, které přispějí ke zlepšení pracovních podmínek a k větší pohodě zdravotníků na pracovišti. Dotazník je koncipován tak, že je zde velký prostor i na vyjádření individuálních připomínek či postřehů. Ty je také možné zasílat na speciální emailovou adresu avojtech-dotaznik@mzcr.cz,doplnil ministr Adam Vojtěch. Dotazník je tvořen širokou škálou otázek tak, aby co nejlépe zmapoval například názor na pracovní a platové podmínky, důvody odchodu ze zaměstnání a faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců na pracovišti, jako je třeba administrativní zátěž, kvalita stravování či mezilidské vztahy. Odpovědi jsou plně anonymizované.

Dotazníkové šetření potrvá po dobu dvou měsíců. Jeho vyhodnocení bude probíhat průběžně a po skončení i celkově. Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo dotazník na zdravotnická zařízení prostřednictvím emailu. Dotazník je také dostupný na webových stránkách zde a na facebookovém profilu Ministerstva zdravotnictví.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?