Ministerstvo zdravotnictví spouští plošný screening pozitivních vzorků na přítomnost mutací koronaviru

Vytvořeno: 18. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 6. 2021

Monitorování a cílený rychlý screening pozitivních vzorků na přítomnost mutací koronaviru je základním předpokladem pro udržení pandemie pod kontrolou. Ministerstvo to vnímá jako absolutní prioritu pro aktuální období, a proto zavedlo úhradu diskriminačního PCR a vytvořilo síť sekvenačních pracovišť po celé ČR.

S cílem zachytit mutace koronaviru na území České republiky vydalo Ministerstvo zdravotnictví Národní strategii molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2 a nastavilo systém screeningu pozitivních vzorků.

Pro cílený a plošný screening pozitivních vzorků na přítomnost známých mutací je potřeba zapojení co největšího počtu laboratoří, které se podílí na testování SARS-CoV-2, do takzvaného diskriminačního PCR. „Naším cílem je včasná detekce mutací, jejich zachycení a vytrasování. Je to naše absolutní priorita, a to i vzhledem k tomu, že lidé budou přes léto hodně cestovat a tím se zvyšuje riziko zanesení mutací do České republiky. Proto zavádíme plošné vyšetření všech pozitivních vzorků diskriminačním PCR, které odhalí známé mutace. To se díky úhradě naplno rozjede od července. Současně v každém kraji pracuje sekvenační centrum, vyšetřuje vybrané vzorky a hledá zcela nové mutace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že je stále důležité, aby lidé na koronavirus nezapomínali, nezmizel. „Občané by stále měli myslet na to, že hranice mezi aktuální dobrou situací a zhoršením je velmi tenká. Stačí se podívat do Velké Británie. Užívejme si znovu otevřených služeb, cestujme, ale zároveň se nadále chraňme a buďme prosím obezřetní.“

Všechny laboratoře budou mít od července tuto činnost hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, a to částkou 614 korun. Tímto způsobem bude vyšetřen každý pozitivní vzorek diagnostikovaný metodou PCR, kterou mají laboratoře taktéž hrazenou (614Kč + odběr 47 korun). Celkově tak laboratoře od zdravotní pojišťovny za standardní a diskriminační PCR obdrží 1 275 korun. 

Za rok a půl pandemické situace máme vybudovanou hustou síť laboratoří, které detekují koronavirus. Tyto laboratoře se nyní musí zaměřit na plošný screening pozitivních vzorků. Diskriminačnímu PCR nevyžaduje nové přístrojové vybavení, ale pouze zajištění materiálu. Pokud by některé z laboratoří tento plošný screening neprováděly, můžou se domluvit s jinou laboratoří a vzorky jí postoupit. O tom, jaké mutace je nutné aktuálně sledovat, jsou a budou laboratoře pravidelně informovány prostřednictvím naší Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění,“ vysvětlila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Za účelem odhalování zcela nových mutací koronaviru vybudovalo Ministerstvo zdravotnictví v rámci celé ČR síť sekvenačních center. Ta je složená z laboratorních pracovišť v rámci příspěvkových organizací státu. Většina z nich jsou přímo řízené organizace ministerstva, dále je součástí také Biologické centrum Akademie věd ČR a Státní veterinární ústav spadající pod resort zemědělství. Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo pro své organizace na sekvenování 80 milionů korun. Celková kapacita této sítě je 4 500 vzorků měsíčně, což je za současné epidemické situace dostatečné. „Aktuální kapacitu kontinuálně vyhodnocujeme a pokud by se zhoršila epidemická situace, počty případů by začaly růst, jsme připraveni okamžitě reagovat a navýšit sekvenační kapacity v rámci celé republiky,“ doplnil ministr. Seznam sekvenančích center je zveřejněn na stránkách ministerstva.

Pokud laboratoř mutace detekuje, je povinna hlásit tato zjištění do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), kde k těmto informacím následně mají přístup příslušné Krajské hygienické stanice (KHS). Výsledky sekvenací jsou hlášeny i do mezinárodních databází. „Hygienici tuto informaci využijí k přednostnímu trasování kontaktů nakaženého. Cílem je se zamezit šíření zejména nebezpečných variant viru. Krajské hygienické stanice budou řídit výběr vzorků od pacientů podle daných parametrů tak, aby se sekvenovaly vzorky s významným klinickým nebo epidemiologickým podtextem. Ty zahrnují výběr vzorků například od pacientů, kteří absolvovali očkování, vzorků od pacientů s prokázanou reinfekcí, od dětí a pacientů do 50 let s těžkým průběhem nebo od pacientů, kde je riziko importu z rizikových oblastí,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová. 

Každé sekvenační centrum bude sekvenovat 70-100 vzorků týdně. Sekvenační centra v průběhu června vyšetřily 800 vzorků a jejich počet se každý měsíc zvyšuje. Přehled zachycených mutací zveřejňuje pravidelně Státní zdravotní ústav.

Vítáme, že Ministerstvo zdravotnictví vnímá screening pozitivních vzorků a sekvenování jako svou prioritu, nastavilo strategii a síť sekvenačních center. Zejména hrazené diskriminační PCR, které je předstupněm sekvenování a bude prováděno plošně, rozhodně záchytu mutací pomůže. Za MeSES vidíme sekvenování jako cestu, jak udržet pandemii v útlumu. Současně samozřejmě bude záviset i na disciplíně obyvatel a dodržování opatření, zejména při příjezdu z dovolených,“ uzavřel epidemiolog a člen MeSES Rastislav Maďar.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?