Ministerstvo zdravotnictví spouští informační webcasty pro sestry a další zdravotníky

Vytvořeno: 5. 10. 2022 Poslední aktualizace: 5. 10. 2022

Jaké činnosti může vykonávat praktická sestra a jaké sestra všeobecná? Co znamená odborný dohled? Proč se mi v platovém stupni odečítají roky praxe? I takové otázky si kladou sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů připravil pro nelékařské zdravotnické pracovníky sérii webcastů – krátkých komentovaných prezentací, které jim pomohou orientovat se v dané problematice.

„I když zájem o studium zdravotnických oborů v posledních letech stoupá, stále není nelékařů dostatek. Plánujeme posílit vzdělávací kapacity, ale nesmíme zapomínat ani na ty, kteří už ve zdravotnictví pracují. Chtěli jsme vyjít nelékařům vstříc a poskytnout jim základní přehled v oblastech, které jsou pro ně během jejich praxe důležité,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Na našem odboru pečlivě sledujeme, co zdravotníky zajímá. Dotazy, které dostáváme, se často opakují,“ sdělila hlavní sestra ČR Alice Strnadová, která natočení webcastů iniciovala. Zároveň přiblížila, jak budou webcasty vypadat: „Prezentace jsou stručné a obsahují jen ty nejpodstatnější informace. Pod každou z nich bude ještě možnost položit k tématu anonymní dotaz, na který následně individuálně odpovíme,“ dodává hlavní sestra Alice Strnadová.

Webcastů je celkem 10 a budou zveřejňovány postupně každý týden na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. První webcast z této série je na téma Náležitosti pracovní smlouvy a způsoby ukončení pracovního poměru


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?