Ministerstvo zdravotnictví si připomíná Mezinárodní den dobrovolníků

Vytvořeno: 3. 12. 2021 Poslední aktualizace: 3. 12. 2021

Od roku 1986 si vždy 5. prosince připomínáme Mezinárodní den dobrovolníků, který má za cíl upozornit, jak moc významné a důležité jsou pro společnost dobrovolnické činnosti, a i samotní dobrovolníci. Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí Organizace spojených národů a připomínáme si ho také v České republice. Chtěli bychom společně s Vámi tento den oslavit a poděkovat všem, kteří se dobrovolnickým aktivitám ve svém volném čase věnují a také těm, kteří dobrovolnické programy zajišťují.

Události posledního roku a půl ukázaly, že dobrovolníci představují důležitý příspěvek ke zvládání pandemie onemocnění COVID-19, přesto však dobrovolnické aktivity nejsou zdaleka omezeny pouze na dobrovolnictví v mimořádné situaci. Ministerstvo zdravotnictví se věnuje otázce rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví již delší dobu. Jedním z hmatatelných důkazů je realizace projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, který je spolufinancován Evropskou unií.

„U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům a organizacím dobrovolnických programů působících ve zdravotnictví. Vaší potřebné práce si všichni velmi vážíme a těší nás, že ji budeme moci dále podporovat. A proto Ministerstvo zdravotnictví bude od příštího roku udílet cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví, které bude spojeno s finanční odměnou a slavnostním udělením “, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem tohoto projektu je pilotně ověřit a následně nastavit efektivně fungující systém koordinace dobrovolnických aktivit na úrovni zdravotnických zařízení zapojených do projektu. Zapojená zdravotnická zařízení jsou od velkých fakultních nemocnic až po menší zdravotnická zařízení hospicové péče. Projekt již přinesl řadu pozitivních výsledků, včetně možnosti čerpání dotací z Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb, vytvoření vzdělávacího programu a následné proškolení a prozkoušení koordinátorů dobrovolníků ve zdravotních službách, které bylo realizováno Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. V neposlední řadě byla vytvořena komplexní metodika pro přípravu a realizaci programů dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, a to pro zařízení s dobrovolnickým programem či pro zařízení, která s dobrovolnictvím teprve začíná.

Přestože realizace projektu ovlivnila pandemie onemocnění COVID-19, přináší projekt první důležité, skutečné, a hlavně udržitelné výsledky, které pomáhají zlepšit kvalitu dobrovolnických programů.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?