Ministerstvo zdravotnictví schválilo 13 žádostí o poskytnutí dotace v Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 22. 3. 2021 Poslední aktualizace: 22. 3. 2021

Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb provedla odborné hodnocení a doporučila podpořit všech 13 přijatých žádostí. Devět z nich zcela a zbylé čtyři zčásti. Celková částka dotace na dané projekty činí 11 638 456,00 Kč. Cílem Programu podpory je zajištění pilotního otestování nově připraveného systému inovovaného dobrovolnického programu u poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci tohoto pilotního testování bude ověřována podrobná Metodika programu dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních. Pro každého příjemce bude využití této Metodiky programu dobrovolnictví závazné.

 Veškeré náklady spojené s poskytnutím dotace budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“. Díky tomuto projektu dojde u řady poskytovatelů zdravotních služeb k vytvoření zcela nové pozice koordinátora dobrovolníků. Tam, kde koordinátor již působí, pomůže projekt s financováním personálních a provozních nákladů na dobrovolnický program.

Na začátku aktuální mimořádné epidemické situace byla většina již fungujících dobrovolnických programů pozastavena. Čím déle situace trvá, tím více se ukazuje důležitost přítomnosti dobrovolníků ve zdravotnictví. Sociální kontakt, rozptýlení a volnočasové aktivity, které dobrovolníci do nemocnic přinášejí, pomáhají pacientům lépe zvládat dobu hospitalizace. Ošetřující personál se tak může koncentrovat na lékařskou péči s vědomím, že je o pacienty ve zmíněných oblastech dobře postaráno.

Nejen poskytnutá dotace bude mít výrazně pozitivní vliv na dobrovolnické programy. Také již zmíněná Metodika velmi přispěje ke zlepšení jejich podmínek. Mimo jiné řeší fungování dobrovolnických programů v mimořádných situacích. Zapojením se do Programu podpory dobrovolnické činnosti budou poskytovatelé zdravotních služeb lépe připraveni a budou tak moci plynule pokračovat s využíváním dobrovolníků v rámci komplexní péče o pacienty jak v nestandardních podmínkách, tak v běžném režimu.

Také veřejnost projevila zájem v této nelehké době pomáhat zdravotníkům a podporovat je v jejich úsilí. Skrze dobrovolnické programy budou moci lidé, po důkladném zaškolení, pomáhat i samotným pacientům.

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci poskytnout zcela:

Číslo žádosti

Žadatel

Výše dotace (Kč)

DOB-00064190

Fakultní Thomayerova nemocnice

950 000,00 Kč

DOB-00064220

Psychiatrická nemocnice Bohnice

949 392,00 Kč

DOB-61383082

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

842 000,00 Kč

DOB-00843989

Fakultní nemocnice Ostrava

950 000,00 Kč

DOB-00064211

Fakultní nemocnice Bulovka

918 200,00 Kč

DOB-00064165

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

950 000,00 Kč

DOB-00064203

Fakultní nemocnice v Motole

950 000,00 Kč

DOB-00098892

Fakultní nemocnice Olomouc

947 292,00 Kč

DOB-00090638

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

830 980,00 Kč

 

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci zčásti poskytnout a ve zbytku zamítnout:

Číslo žádosti

Žadatel

Výše dotace (Kč)

DOB-00511951

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

667 536,00 Kč

DOB-00179906

Fakultní nemocnice Hradec Králové

939 056,00 Kč

DOB-00064173

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

933 000,00 Kč

DOB-00159816

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

811 000,00 Kč

 

 

Program podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?