Ministerstvo zdravotnictví rozjíždí stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů

Vytvořeno: 30. 1. 2020 Poslední aktualizace: 30. 1. 2020

S cílem zatraktivnit studium zdravotnických oborů připravilo Ministerstvo zdravotnictví v rámci svých nemocnic stipendijní programy pro studenty středních a vysokých škol. Zajímavou formou tím reaguje na nedostatek především středního zdravotnického personálu v nemocnicích. Ty projekt otevřeně vítají.

„Je pro nás prioritou zajistit ve zdravotnictví dostatek pracovníků. A studijní stipendia jsou jednou z mnoha aktivních forem, které Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru může podniknout. Umožnili jsme proto nemocnicím poskytovat studentům v průběhu přípravy na výkon zaměstnání stipendium. Studentům to navíc přinese možnost budoucího uplatnění v nemocnici. Projekt má úspěch, zapojilo se do něj 15 z 18 velkých státních nemocnic,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vztah mezi nemocnicí a studentem bude upravený smlouvou o stipendiu a zároveň bude mezi stipendistou a nemocnicí uzavřena smlouva o budoucí pracovní smlouvě. Nemocnice se tak zaváže zaměstnat v budoucnu absolventa v pracovním poměru a student přislíbí, že bude v zařízení vykonávat určité zdravotnické povolání odpovídající jeho oboru studia v plném úvazku tolik let, kolik mu bylo poskytnuto stipendium. „Věřím, že pro studenty bude zajímavé jak finanční ohodnocení při studiu, tak jistota budoucího pracovního uplatnění v nemocnici,“ doplnil ministr Vojtěch.

„Neváhali jsme naši nemocnici hned zapojit. Stipendijní programy rozšíří naše možnosti, jak efektivně naplňovat personální kapacity,“ zdůraznil ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl.

 „Krok ministerstva vítáme. Stipendium je skvělou formou, jak v nemocnici zajistit dostatek pracovníků, především zdravotních sester,“ řekl ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček.

K zapojení do projektu se již přihlásilo 15 nemocnic: Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Motol, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Na Bulovce, Thomayerova nemocnice, Ústav hematologie a krevní transfuze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Revmatologický ústav a Endokrinologický ústav.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?