Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo na protidrogové programy 14 milionů korun

Vytvořeno: 20. 5. 2009 Poslední aktualizace: 20. 5. 2009

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozdělilo v letošním roce 14 milionů korun vybraným projektům v rámci dotačního programu Protidrogová politika. Hlavními prioritami pro rok 2009 byly při rozdělování dotací stanoveny ambulantní léčba osob závislých na návykových látkách, substituční léčba, detoxifikační léčba, ústavní léčba závislých osob a úhrada zdravotnického materiálu kontaktním centrům a terénním službám.


Pro letošní rok obdrželo ministerstvo zdravotnictví žádosti o dotace na celkem 98 neinvestičních projektů. Jeden z nich byl vyřazen z důvodu nerespektování druhu podporovaných služeb. Při rozhodování o přidělení dotací MZ nerozlišovalo mezi státním a nestátním sektorem a rozhodovalo pouze na základě kvality předložených projektů. V případě protidrogových programů byla nejvyšší prioritou v dané oblasti kvalitní a dostupná léčba pro závislé osoby.


Celá tiskové zpráva viz níže „Přílohy„:

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?