Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo dotace na rezidenční místa

Vytvořeno: 27. 5. 2010 Poslední aktualizace: 27. 5. 2010


Ministerstvo zdravotnictví ČR rozdělilo zdravotnickým zařízením finanční prostředky na dotační program „Rezidenční místa 2010“. Ten je určen ke spolufinancování specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků.
Dotace ze státního rozpočtu ministerstvo zdravotnictví poskytlo na základě žádosti vybraným zdravotnickým zařízením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta včetně mzdových nákladů, a to na celou dobu trvání příslušného specializačního vzdělávání. „V rámci projektu podpory specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků jsme obdrželi celkem 582 žádostí s celkovým požadavkem na 862 rezidenčních míst. V případě projektu na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků to bylo 183 žádostí s celkovým požadavkem na 827 rezidenčních míst,“ říká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.
Hodnocení došlých žádostí proběhlo ve dvou fázích. V rámci první fáze se hodnotily formální náležitosti žádosti. Pokud bylo vše v pořádku, hodnotila akreditační komise v rámci druhé fáze odborná kritéria žádostí zdravotnických zařízení. Hodnocení po odborné stránce se zúčastnilo 37 akreditačních komisí s celkovým počtem 367 odborníků za lékařská povolání a tři akreditační komise s celkovým počtem 23 odborníků za nelékařská povolání. Na základě předložených doporučení od jednotlivých akreditačních komisí rozhodlo ministerstvo o přidělení dotace v rámci projektu zaměřeném na lékařské zdravotnické pracovníky pro 697 rezidenčních míst a v případě nelékařských zdravotnických pracovníků bude podpořeno celkem 812 rezidenčních míst,“ doplňuje Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví.
Podrobné informace pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu jsou k dispozici na internetových stránkách www.mzcr.cz.
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?